Vår politik

Övre raden från vänster Erik Aurell, Karl Stenqvist, Olle Johansson och Hedvig Landahl Enquist. Nedre raden från vänster Anette Jellve, Jenny Åkervall, Karsten Inde och Bodil Ström

Fullmäktigegruppen

Vi har fem ordinarie ledamöter och tre ersättare i kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter

Jenny Åkervall jenny.akervall@me.com 070-690 42 79

Jag har alltid gillat att skriva och läsa och därför sökte jag mig till journalistiken. Efter universitetsstudier i London jobbade jag som journalist på Göteborgs-Posten, Expressen och Borås Tidning innan jag blev chefredaktör för SSU:s tidning Frihet. Därifrån rekryterades jag som talskrivare åt dåvarande statsminister Göran Persson.

När vi flyttade till Danderyd engagerade jag mig lokalpolitisk. Det finns en stor tjusning i lokalpolitiken, att vara nära de som besluten berör. På lokal nivå blir politiken dessutom ofta mer lösningsorienterad och inte lika låst vid konfliktlinjer.

De senaste åren har jag skrivit skönlitterära romaner och arbetat med folkhälsa.

Hela vår familj är idrottstokiga. När jag var yngre spelade jag squash i landslaget och numera tränar och tävlar jag i friidrott.

För mig handlar mitt politiska engagemang om människosyn. Insikten om att livets lott faller olika och slumpartat men att ett jämlikt samhälle bidrar till att ge alla människor samma chans att skapa sig det liv de drömmer om. Jämlika samhällen är också bäst rustade att möta kriser och utmaningar, det visar inte minst de senaste årens pandemi och nu kriget i Ukraina.

I Danderyd tycker jag vi kan göra så mycket mer för våra invånare, framför allt de yngre och de äldre. Vi har de bästa av förutsättningar att erbjuda kommunala verksamheter av högsta kvalitet. Det kommer jag att jobba hårt för.

Olle Johansson ollebo@live.se 073-020 17 20

Med en bred erfarenhet från arbete, politik och livet själv vill jag vara med att göra ett bra Danderyd till ett ännu bättre Danderyd.

Politik är att vilja och att ta ansvar. Det mandat och förtroende vi får av medborgarna ska vi förvalta i en välfärd för alla invånare. En välfärd där våra barn och ungdomar ges möjlighet att nå sina högsta mål. En välfärd där våra äldre känner trygghet och får den omsorg man förtjänar. En välfärd där vi kan finnas i naturen eller ta del av ett rikt föreningsliv.

Politiken måste alltid leda och ta ansvar. Som Socialdemokrat ser jag pragmatiskt på den kommunala verkligheten. Med åtta år som kommunalråd i Norrköping vet jag att vi kan påverka. Det är politiken, inte tjänstemän som styr. Jag är övertygad om att Danderyd med sina goda förutsättningar bättre kan använda sina resurser. Men då behöver vi ha kontroll över våra verksamheter och vår ekonomi. Vi ska alltid välja bästa alternativet utan att färgas av ideologiska skygglappar. Vi ska upphandla när det är bäst och vi ska driva i egen regi när det ger bäst resultat.

Karsten Inde karsten@inde.se 070-727 04 55

Efter studier i Uppsala och på GIH i Stockholm började jag som gymnastiklärare och speciallärare för synskadade. Bland annat på Tomtebodaskolan i Solna. Jag började arbeta med idrott för funktionshindrade och speciellt med både synskadade och rörelsehindrade ungdomar och vuxna i en träningsverksamhet.

1979 började jag min karriär som entreprenör och sålde och utvecklade rullstolar och hjälpmedel i mitt egna företag. Det ledde i sin tur att jag öppnade ett rehabiliteringscenter i Solna – Frösunda Center – för både barn, ungdomar och vuxna. Idag är Rehab Station Stockholm och är världsledande inom rehabilitering.

Jag fortsatte och har utvecklat två större vårdbolag – Frösunda och Team Olivia. Jag tror på samverkan mellan det offentliga och det privata för patientens eller elevens bästa. Idag driver jag ett byggbolag på Gotland och ägnar mig åt utveckling av fastigheter och försöker bygga bostäder både på Gotland och i Stockholm.

Jag har alltid haft ett starkt föreningsengagemang och har startat och engagerat mig i flera föreningar. Jag har också ett starkt engagemang för funktionshindrade barn och startade Svenska Downföreningen för barn med Downs Syndrom och Svenska Blissföreningen.

Jag brinner för utveckling och tillväxt och för starka värderingar om jämlikhet, frihet och rättvisa. Därför valde jag att engagera mig i den lokala politiken för att förbättra villkoren för idrott och kultur. Danderyd har så goda förutsättningar att gå framåt istället för att stå stilla. Vi måste också komma tillrätta med det utbredda missbruket av tobak, alkohol och droger och det kan vi bara göra genom attitydförändring och reella investeringar i våra barns framtid. Socialdemokraterna är det enda alternativet för utveckling och förändring i Danderyd.

Anette Jellve

Mitt yrkesverksamma liv har varit inom Sveriges Domstolar, där jag under många år var ordförande för Fackförbundet ST inom Sveriges Domstolar.

Innehade under en period på 90-talet uppdrag inom både Danderyds Arbetarekommuns styrelse, Kommunfullmäktige och platser i nämnder (bl.a. byggnadsnämnden och socialnämnden). Tyvärr var det svårt att kombinera detta med det fackliga uppdraget. Tog en timeout. Återkom inför valet 2014.

Idag är jag ordförande för Arbetarekommunens styrelse, ledamot i Kommunfullmäktige och Socialnämnden. Sitter även i valnämnden.

Därutöver har jag en del uppdrag för partidistriktet bl.a. ordförande för länets seniorutskott. Ledamot i distriktets valberedning, satt även i valkommittén som tog fram listorna till Regionfullmäktige och Riksdagen.

Är nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholm samt allmänhetens företrädare i Etikprövningsmyndigheten.

Det är framförallt de frågor som rör enskilda men även grupper som berör mig mest. Alla ska ha samma rätt till ett bra liv. Pengarna ska gå till rätt saker och användas på rätt sätt. Ett jämställt och solidariskt samhälle, där alla får plats och alla har förutsättningar till ett gott liv. Det vill jag arbeta för.

Hedvig Landahl Enqvist  hedvig.landahl@gmail.com 076-559 22 00

Jag var tidigt intresserad av politik och internationella frågor och gick med i SSU som 12-åring. Så småningom pluggade jag statskunskap och juridik både i Sverige och utomlands. Jag arbetar nu sedan många år som tjänsteman i Regeringskansliet.

Jag tycker det är viktigt med ordning, reda och insyn i kommunens ekonomi. Skattepengar och gemensamma resurser ska satsas där de gör mest nytta. Som förälder har jag mött många kompetenta pedagoger, engagerade medarbetare och ledare i Danderyds olika verksamheter. Från förskola och skola till kulturskola och föreningsliv. I samma verksamheter har jag också - som en följd av oreda i kommunens ekonomi - upplevt nedskärningar och besparingar. Våra barns utbildningsmöjligheter måste i alla lägen skyddas. Då investerar vi i deras framtid.

Barn och ungas möjligheter i livet är en av anledningarna till att jag är socialdemokrat. Alla barn och unga ska ges samma möjligheter till en god utbildning. Vi behöver få bort drogerna från skolan och de elever som behöver extra stöd måste få det.

En annan fråga som engagerar mig är miljö- och klimatutmaningarna vi står inför. Här tror jag på smarta investeringar i - över tid - hållbara lösningar. För kommunen innebär det att satsa på kvalitet, gedigen sådan!

Jag är socialdemokrat eftersom jag tror på grundläggande liberala principer om alla människors lika värde och rättigheter, jämlikhet och frihet för alla människor. Alltför stora klyftor mellan människors levnadsvillkor och möjligheter i livet skapar ett sämre och mer otryggt samhälle för samtliga medborgare. Jämlika samhällen innebär helt enkelt bättre förutsättningar för företagande, jobb och ekonomisk tillväxt.

De flesta frågor vi har att hantera i kommunens verksamheter är på ett eller annat sätt påverkade av EU. Över 20 års arbete med EU-förhandlingar har gjort mig övertygad om vikten av internationellt samarbete och handel med såväl EU som NATO. Den insikten och de kunskaperna vill jag ta med mig in i kommunpolitiken.

Ersättare

Karl Stenqvist karl.stenqvist@veitech.se 070-289 91 81

Jag har haft ett politisk intresse sedan jag var barn men engagerade mig partipolitiskt först när vi flyttade till Danderyd. Det var en självklarhet för mig att det blev i Socialdemokraterna. Jag är förvisso övertygad om att ett samhälle behöver ett livfullt och framåtlutat näringsliv men tänker också att det måste vägas upp av ett starkt samhälle där demokrati styr och inte kapital. Vissa viktiga samhällsfunktioner passar enligt mig inte alls att upphandla utan ska drivas i offentlig regi för bästa kvalitet och resursutnyttjande. En annan viktig del för mig som socialdemokrat är att alla barn och unga ska ges samma chanser att må bra och utvecklas oavsett bakgrund. Då kan det krävas rejält större investeringar i vissa unga än i andra, men tillslut är det ändå värt det samhällsekonomiskt.

Jag är i grunden civilingenjör från KTH men har också studerat på Handels. De senaste 20 åren har jag arbetat i ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen. Sedan 2016 är jag VD på ett bygg- och installationsföretag som jag även grundat. Med min kunskap och bakgrund har det fallit sig naturligt att lokalpolitiskt främst arbeta med frågor som rör kommunens fastigheter och mark. Här försöker jag verka som motkraft till den borgerliga majoritetens iver att rea ut mark och fastigheter och att till varje pris outsourca kritiska kompetenser. Jag gör det jag kan för att svänga perspektivet till att vi i Danderyd ska förvalta och utveckla våra fastigheter för kommande generationer över hundratals år. Jag vill också säkerställa och öka värden samt verka för att vi har lokaler och anläggningar i bra skick som uppskattas av våra medborgare – såväl unga, äldre och personalen Jag har också varit engagerad i att återuppbygga mer egen kompetens inom kommunen för att ta hand om och utveckla vårt bestånd. Jag är kraftfull motståndare till all form av utförsäljning av kommunala fastigheter och vill återuppliva ett kommunalägt bostadsbolag. Jag vill också att vi vågar investera i nya anläggningar inom idrott och kultur som till exempel fler inomhushallar, en riktig gymnastikhall, en uppvärmd fotbollshall, ett nytt badhus och säkerställa att de anläggningar vi redan har är i gott skick till glädje för Danderyds invånare.

Bodil Ström bodilc.strom@gmail.com 070-243 03 26

När jag flyttade till Danderyd drabbades jag av arbetslöshet för första gången 4 månader tog det tills jag fick anställning som vårdbiträde inom hemtjänsten i Stocksund. Jag har under mina 22 år i
hemtjänsten sett hur arbetet förändrades från enkla arbetsuppgifter till ett viktigt och svårt
arbete som kräver både utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet. Som chef i Lidingö
stad fick jag vara med om att utveckla personalen till stolta, ansvarstagande experter inom
yrket.
2014 sa jag upp mig för att få genomföra en av mina livsdrömmar, vi blev jourhem för barn.
Det blev fem intensiva spännande, roliga och fruktansvärt sorgliga år. Idag är vi familjehem
åt en pojke som nu är tonåring och del av vår familj.
Socialdemokrat har jag varit i hjärtat större delen av mitt liv men jag blev medlem först efter förra valet. Jag är med i styrelsen och är nämndeman i Attunda.
I senaste kyrkovalet blev jag invald och sitter i Kyrkofullmäktige, kyrkorådet och kyrkogårdsutskottet. I alla dessa och andra sammanhang vill jag arbeta för dem som behöver en förstärkt röst för att höras och för ökad solidaritet med dem som kämpar för att komma in vårt samhälle.
Danderyd har så stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Ta emot och behåll inte
bara dem som liknar oss utan människor från alla hörn. Det är solidaritet som kan ändra samhällsutvecklingen i en riktning vi alla önskar och har nytta av

Erik Aurell erik.aurell@gmail.com 070-991 64 48

Jag har under mitt yrkesliv sysslat med forskning, undervisning och ledning inom akademiska organisationer. Sedan 2003 har jag anställning som professor i Biologisk Fysik vid KTH. Jag har publicerat ungefär 150 vetenskapliga artiklar om olika problem, och jag har också haft flera internationella uppdrag.

Innan jag gick med i Socialdemokratiska partiet var jag inte politiskt aktiv. Mitt motiv att engagera mig var i första hand en motvilja mot den allmänna högervridningen i samhället som varit ganska tydlig både i Sverige och i Europa under rätt lång tid. Jag har också länge ansett att marknadslösningar inte fungerar särskilt väl inom den allmänt finansierade välfärden. Detta gäller inte minst i mitt eget yrke. Ofta blir det varken hackat eller malet, och vad som i konsultjargong ofta kallas PowerPoint-verksamhet.

Stockholm och inte minst Danderyd har alla förutsättningar att bli lika framstående i alla avseenden.


  

 

 

Publicerad