Jämställdhets- och mångfaldsutskottet

Utskottets uppgifter är att:

  • Stödja partidistriktets föreningar i att motverka diskriminering och ge alla samma möjligheter och rättigheter att engagera sig politiskt som att erbjudas ett politiskt förtroendeuppdrag. Det gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder.
  • Utifrån genomförd enkät/kartläggning föreslå åtgärder för hur organisationens jämställdhets- och mångfaldsarbete kan utvecklas.
  • Regelbundet kalla till möten gällande aktuella frågor om jämställdhet och mångfald så att partidistriktet tar klivet framåt i dessa frågor.
  • Årligen bjuda in våra politiker till utbildningstillfälle/workshop i dessa frågor.

Ordförande
Annelie Schagerström

Ledamöter
Ingemar Javinder
Åke Persson
Emma Martinsson
Noel Storm
Yvonne Nordahl
Lovisa Rydh
Marko Vitorovic
Pia-Marie Wehrling

Ansvarig ombudsman
Carina Ring: carina.ring@socialdemokraterna.se

Uppdaterad 2024-04-23