Gå till innehåll

Representantskapet

Representantskapet är Socialdemokraterna i Göteborgs högsta beslutande församling. Det beslutar om partidistriktets politik och verksamhet. Representantskapet sammanträder regelbundet fyra gånger per år. Vid behov kan representantskapet också sammankallas till ett extrainsatt möte.

Socialdemokratiska föreningar tilldelas ombudsplatser utifrån antal medlemmar och väljer sedan vilka som ska representera dem. Ombuden tillträder på partidistriktets årsmöte i april.

Tidigare kallades representantskapet för distriktskongressen.

Distriktskongress Göteborg

Kommande representantskap

Nästa representantskapsmöte hålls 24 februari 2024. Mer info kommer.


Ombudsfördelningen, som gäller från representantskapets årsmöte, finns nedan.

Tidigare representantskap

Uppföljning av motioner

Sida uppdaterad 2023-12-07