Gå till innehåll

Medlemsutbildning del 1 och del 2

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också en viktig del i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom medlemsutbildningen får du som medlem möjlighet att lära dig mer om Socialdemokraterna, vår politik, våra värderingar, historia och diskutera dina tankar med andra medlemmar.

Vill du veta mer? Kontakta studieombudsman Carina Ring på carina.ring@socialdemokraterna.se eller 073-026 19 00

Utbildningar på gång

Medlemsutbildning steg 1

När: Onsdag 2/11 kl.18-21. Därefter följande onsdagar samma tid fram till 7 december.
Var: Partidistriktets expedition, Järntorget 8.
Samtalsledare: Vivi-Ann Nilsson och Birgitta Adler
Anmälan: Utbildningen har startat och anmälan är stängd.

Håll utkik här för fler medlemsutbildningar i framtiden!

Medlemsutbildning del 1 innehåller:
Träff 1 – Introduktion, förväntningar, kurskultur, ändamålsparagrafen.
Träff 2 – Grundläggande ideologi, frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop.
Träff 3 – Socialdemokratins framväxt och genombrott, vår historia fram till 1930-talet, facklig-politisk samverkan.
Träff 4 – Folkrörelsen, socialdemokratiskt ledarskap, organisationskultur, feedback.
Träff 5 – Vår organisation och det parlamentariska systemet, mötesteknik, stadgar, motioner och nomineringar.
Träff 6 – Från Folkhem till nutid, jämställdhetsreformer, kamp för sexuellt likaberättigande och reflektion.

Medlemsutbildning steg 2

Start i januari, mer info kommer.

Medlemsutbildning del 2 innehåller:

Träff 1 – Introduktion, återkoppling medlemsutbildning del 1, värderingslinje, det egna engagemanget, kommunikationsövning.
Träff 2 – Socialdemokratisk maktanalys, normkritik, intersektionalitet, härskartekniker, klass och klassamhället.
Träff 3 – En socialdemokratisk strategi, reformism, idétraditioner, välfärdssamhällets ideologi, strategier i krisernas spår.
Träff 4 – Retorik, retorikens grunder, skriv din berättelse.
Träff 5 – Organisering via samtal, storytelling/berättelse, organiserande samtal, reflektion.
Träff 6 – Årshjulet, organisatoriska reformprogrammet S2025, feedback, avslutning och reflektion.