Medlemsutbildning del 1 och del 2 (del 3)

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också en viktig del i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom medlemsutbildningen får du som medlem möjlighet att lära dig mer om Socialdemokraterna, vår politik, våra värderingar, historia och diskutera dina tankar med andra medlemmar.

Vill du veta mer? Kontakta studieombudsman Carina Ring på carina.ring@socialdemokraterna.se eller 073-026 19 00

Medlemsutbildning del 1

Vi bjuder på kvällsfika, helglunch och fika under utbildningarna!


Medlemsutbildning del 1 intensivkurs på Järntorget (kväll och helg):
5 sept
torsdag kväll kl 18-21
7-8 sept
lördag-söndag 09.30-16.30
12 sept
torsdag kväll kl 18-21
Samtalsledare:
Lars Carlström & Micael Bomark
Anmälan:
https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu1intensivsept24 Länk till annan webbplats.

Medlemsutbildning del 1 intensivkurs på Järntorget (kväll och helg):
11 sept
onsdag kväll kl 18-21
14-15 sept
lördag-söndag 09.30-16.30
18 sept
onsdag kväll kl 18-21
Samtalsledare:
Carina Söderström och Antonio Tomar
Anmälan:
https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu1intensivseptember24 Länk till annan webbplats.

Medlemsutbildning del 1 innehåller:

– Introduktion, förväntningar, kurskultur, ändamålsparagrafen.
– Grundläggande ideologi, frihet, jämlikhet och solidaritet hänger ihop.
– Socialdemokratins framväxt och genombrott, vår historia fram till 1930-talet, facklig-politisk samverkan.
– Folkrörelsen, socialdemokratiskt ledarskap, organisationskultur, feedback.
– Vår organisation och det parlamentariska systemet, mötesteknik, stadgar, motioner och nomineringar.
– Från Folkhem till nutid, jämställdhetsreformer, kamp för sexuellt likaberättigande och reflektion.


Medlemsutbildning del 2

 

Vi bjuder på kvällsfika, helglunch och fika under utbildningarna!

 

Medlemsutbildning del 2 intensivkurs på Järntorget (kväll och helg):
7 mars torsdag kväll kl 18-21
9-10 mars lördag-söndag 09.00-16.30
14 mars torsdag kväll kl 18-21
Samtalsledare: Lars Carlström & Micael Bomark
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu2intensivmars24 Länk till annan webbplats.

Medlemsutbildning del 2 intensivkurs på Järntorget (kväll och helg):

22 okt tisdag kväll kl 18-21
9 nov lördag kl 09.00-16.30
17 nov söndag kl 09.00-16.30
19 nov tisdag kväll kl 18-21
Samtalsledare: UllaKarin Näslund och Carina Henriksson Johansson
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu2intensivoktnov24 Länk till annan webbplats.

Medlemsutbildning del 2 intensivkurs på Järntorget (kväll och helg):
13 nov onsdag kväll kl 18-21
16-17 nov lördag-söndag 09.00-16.30
20 nov onsdag kväll kl 18-21
Samtalsledare: Carina Söderström och Antonio Tomar
Anmälan: https://response.questback.com/socialdemokraterna/mu2intensivnov24 Länk till annan webbplats.


Medlemsutbildning del 2 innehåller:

– Introduktion, återkoppling medlemsutbildning del 1, värderingslinje, det egna engagemanget, kommunikationsövning.
– Socialdemokratisk maktanalys, normkritik, intersektionalitet, härskartekniker, klass och klassamhället.
– En socialdemokratisk strategi, reformism, idétraditioner, välfärdssamhällets ideologi, strategier i krisernas spår.
– Retorik, retorikens grunder, skriv din berättelse.
– Organisering via samtal, storytelling/berättelse, organiserande samtal, reflektion.
– Årshjulet, organisatoriska reformprogrammet S2025, feedback, avslutning och reflektion.


Medlemsutbildning del 3

Kriterier för att få gå utbildningen:
Du ska vara medlem i Socialdemokraterna och genomgått partiets medlemsutbildning del 1 och del 2.
Läs mer här Länk till annan webbplats.