Distriktsårskongress 10 april 2021

2021 års distriktsårskongress hölls lördag 10 april. Med anledning av pandemin hölls kongressen digitalt via Zoom.