NYHET

Socialdemokrater från hela staden diskuterade EU-val och organisering

Exempelbild

Presentation av lokala EU-valkandidater och områdeskretsarnas organisering och uppdrag, det stod på dagordningen när Socialdemokraterna i Göteborgs representantskap under lördagen höll möte på Hotell Draken.

Representantskapet är partidistriktets högsta beslutande församling och består av ombud från stadens socialdemokratiska föreningar. När under lördagen höll sitt första möte för året stod såklart det kommande EU-valet på dagordningen. De tre lokala kandidaterna Adnan Dibrani, riksdagsledamot från Halland, Kristofer Bergman, ombudsman på IF Metall, och Mariya Voyovdova, vikarierande riksdagsledamot från Göteborg, presenterade sig och pratade om vilka frågor som står i fokus.


Tydligt är att valet står mellan oss som vill se ett starkt och enat Europa som gemensamt tar tag i dagens stora utmaningar vad gäller exempelvis säkerheten, stöttningen av Ukraina, klimatet och ekonomin, och de nationalister och högerpopulister som vill splittra och försvaga Europa.

Under dagen diskuterades även framtiden för partidistriktets områdeskretsar, deras organisation och uppdrag. Den arbetsgrupp som har till uppdrag att utreda detta presenterade sitt hittillsvarande arbete och tog in synpunkter. Beslut tas längre fram.

Värt att notera var att det digitala mötesverktyget VoteIT användes skarpt för första gången på mötet, med gott resultat. Genom verktyget sköts bland annat registreringen, yrkanden, omröstningar, talarlistor med mera. Detta verktyg ska framgent användas för att underlätta mötena.