NYHET

Göteborgs stads budget 2024: Vi sätter välfärden först i den ekonomiska krisen!

Exempelbild

Under tisdagen presenterade det S-ledda styret för Göteborg stadens budget för nästa år. Vår prio är tydlig: Välfärden först i den ekonomiska krisen! Nedan berättar kommunstyrelsens prdförande Jonas Attenius (S) mer.

Den svenska välfärden befinner sig i ett extremt allvarligt ekonomiskt läge. Enligt SKR lämnar SD-regeringens budget ett stort hål på cirka 12 miljarder i den svenska välfärden.

Det handlar om välfärdsslakt av historiska mått.

Med bakgrund av detta lägger vi en budget där vi behövt göra hårda prioritering. Vårt fokus är:
- Välfärden, för att Göteborgs barn och äldre ska inte betala priset för kostnadskrisen med sin skola och omsorg.
- Tryggheten, för att om det hänsynslösa meningslösa våldet måste stoppas.
- Den gröna omställningen, för att både dagens och morgondagens göteborgare ska ha en beboelig stad.

Cirka 100 miljoner omfördelas från byråkrati och administration till välfärden genom en särskild anställningsprövning. Det innebär att inga anställningar får göras ovanför första linjens chef – exempelvis rektor på en skola eller enhetschef på ett äldreboende – utan synnerliga skäl och ska då godkännas av ansvariga politiker.

För att upprätthålla välfärden får alla stadens nämnder en uppskrivning av sina ekonomiska ramar med 4,1 procent, vilket är den nivå som SKR förordar.

Utöver uppräkningen skjuts ytterligare ca 200 miljoner till för att stärka välfärden. Grundskolan 100 miljoner extra, förskolan 40 miljoner extra och äldreomsorgen cirka 50 miljoner extra.

Vi vill så långt som möjligt skydda göteborgarnas ekonomi och kommer därför inte att höja skatten 2024. För många hårt arbetande göteborgare som redan lever med obefintliga marginaler hade det varit tufft med en skattehöjning. Detta möjliggörs också av att vi använder totalt 1,3 miljarder ur resultatutjämningsreserven och genom en hög utdelning från bolagen.

Vi gav ett löfte om att sätta välfärden först och det är det vi gör med den här budgeten.

Jonas Attenius
Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg

Läs hela budgeten här. Pdf, 2.8 MB.

S-föreningar/kretsar i nordost S-föreningar/kretsar på Hisingen