NYHET

Vill du praktisera hos oss?

Exempelbild

Socialdemokraterna i Göteborg erbjuder under vårterminen 2024 praktikplatser med inriktning på kommunalpolitik.

Det socialdemokratiska partiet är en medlemsorganisation. Det innebär att politik och organisation går hand i hand. Som praktikant arbetar du nära våra politiker med fokus på politisk kommunikation, medborgarkontakter och organisationsutveckling.

Praktiken är placerad på partiexpeditionen i Göteborg med många kontakter med vår s-grupp i kommunstyrelsen. Lämpliga sökanden är högskolestudenter med intresse för samhällsfrågor, kommunikation eller ekonomi och som söker halvårspraktik inom ramen för studierna. Vi tar även emot andra former av praktikanter. Vi förutsätter att du delar våra värderingar.

För mer information och ansökan kontakta senast 8 oktober 2023 organisationsombudsman Claes Wennberg på claes.wennberg@socialdemokraterna.se eller 070-814 66 73.