NYHET

Varför motarbetar SD och regeringen förnyelsebar energi när den bara blir billigare?

Exempelbild

Varför vill regeringen bygga 10 nya kärnkraftverk i Sverige inklusive avfallsproblem och olycksrisker när el från vind och sol bara blir billigare och billigare? Det var ett genomgående tema när Tomas Kåberger, professor i indstriell energipolicy och samordnare för energiforskningen på Chalmers, höll möte för Socialdemokraterna i Göteborgs miljö- och klimatutskott. Läs utskottets ordförande Karin Greenberg Gelottes artikel om mötet.

Varför vill regeringen bygga 10 nya kärnkraftverk i Sverige inklusive avfallsproblem och olycksrisker när el från vind och sol bara blir billigare och billigare?

— Det är inte lätt att förstå, svarade professorn i fysisk resursteori vid Chalmers Tomas Kåberger när han föreläste om ”Världens energimöjligheter” på inbjudan av Göteborgs socialdemokratiska partidistrikts utskott för miljö och klimat.

Efter en kort tankepaus tillade Kåberger:

— Dom lyssnar inte. Dom vill inte höra.

Och efter ytterligare en tankepaus:

—Vi är inte vana vid att politiker ljuger. Men dom ljuger.

Alltså regeringen ljuger när den kräver ny kärnkraft med motiveringen att elpriserna visar att den svenska energipolitiken raserats av tidigare regeringar.

Elpriset rusade inte på grund av brister i Sverige utan på grund av kriget i Ukraina och problem med kärnkraften i Frankrike och Finland. Sverige är stor nettoexportör av el, förklarade Kåberger.

Enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) behöver alltså Sverige 10 nya kärnreaktorer och de kan alla byggas före 2045, säger hon till TT.

Men samtidigt som Pourmoukthari slår fast att Sverige behöver massor av ny el från kärnkraft rasar priserna på vind- och solenergi. Och rasar allt snabbare.

Globalt beräknas ny kärnkraft kosta 50-110 öre/kilowattimme. Ny landbaserad vindkraft i Sverige beräknas kosta 34 öre/kilowattimme, skriver Naturskyddsföreningen. Solkraft är dyrare än vindkraft, men billigare än kärnkraft.

Att prisjämförelsen stämmer bevisas av att svenska kärnkraftverk stängs av kommersiella skäl. El från kärnkraftverk kan inte konkurrera med el från vindkraftverk.

Med diagram efter diagram bevisade Tomas Kåberger sin tes att el från sol och vind inte bara är billigare än el från fossila bränslen och från uran. Prisskillnaden kommer dessutom att öka.

Förklaringen är enkel och egentligen självklar. När efterfrågan på kol, olja, gas och uran ökar stiger priserna. Men om efterfrågan på sol och vind ökar så sjunker priserna. Råvaran är gratis.

Kärnkraftförespråkarna har förlorat prisdebatten. Det går inte att förneka att vindkraft är billigare än kärnkraft, men de ger inte upp striden. I stället byter de argument.

Att Sverige behöver ny kärnkraft motiveras nu av att elnätet för att förbli stabilt behöver stora generatorer som alltid snurrar samt att det behövs el även när det inte blåser.

Men tiden och den tekniska utvecklingen tycks snabbt ha sprungit ifrån även de problemen.

I sin föreläsning visade Kåberger att elnätet kan stabiliseras samt brist på vind kompenseras med stora batterier samt att detta redan sker. Bland annat ska Finlands tredje reaktor i Olkiluoto förses med ett jättelikt batteri som backupp vid produktionsstopp. Samma utveckling sker i Kalifornien där gaskraftverk i beredskap stängs och ersätts med batterier. Det är billigare med batterier och dessutom faller priserna på batterier lika dramatiskt som priserna på vind-och solenergi.

Nej, det är verkligen inte lätt att förstå varför regeringen vill bygga 10 nya kärnkraftverk i Sverige. Tomas Kåberger formulerade sin undran i fem politiska frågor:

Reaktorhaveri — Vem skall betala?

Rutinutsläpp — Hur många skall tillåtas dö?

Avfallshantering — Vad skall tillåtas och vem skall betala?

Kärnvapenspridning — Hur spridda förutsättningar kan vi leva med?

Direkta kostnader — Skall bolag få räddas?

Den sista frågan kan kräva en förklaring. Det är ju så att det inte byggs ett enda nytt kärnkraftverk i Sverige om inte regeringen först skriver avtal om att de blir lönsamma. Det vill säga att regeringen garanterar ett tillräckligt högt elpris. 

Lite på övertid kom så den fråga som partidistriktets miljö- och klimatutskott gärna ville ha svar på. Vad bör vi socialdemokrater göra energipolitiskt?

Tomas Kåbergers svar var kort, klart och tydligt:

— Underlätta och påskynda utbyggnaden av vind- och solenergi. Bara så kan Sverige vinna tävlingen och var de nya gröna industrierna skall byggas.

Karin Greenberg Gelotte

Ordförande Miljö- och klimatutskottet i Göteborgs socialdemokraternas partidistrikt