NYHET

Politikutveckling i fokus när nära 200 socialdemokrater träffades

Under lördagen höll Socialdemokraterna i Göteborg representantskap, partidistriktets högsta beslutande församling med ombud från S-föreningarna. På schemat stod bland annat partidistriktets verksamhetsinriktning 2023.

På mötet togs också avstamp för mandatperiodens politikutvecklingsarbete. Ombuden fick olika förslag på upplägg för politikutvecklingsarbete presenterade för sig, som de sedan kan ta med sig till sina föreningar. Redan under lördagen började diskussionerna kring nya politiska förslag. Arbetet ska ligga till grund för kommande politiska program inför nästa mandatperiod. En rörelse som vill förändra samhället måste tänka långsiktigt och ha arbeta aktivt med att utveckla ny politik!

Under dagen gästade även regionens nya ledare Helén Eliasson (S) som talade om det nytillträdda socialdemokratiskt ledda rödgröna styrets politik för medborgarnas bästa.

Totalt deltog nästan 200 ombud från hela Göteborg.

Läs mer om mötet här.