NYHET

S-regeringen presenterade idag ett förslag om ett högkostnadsskydd mot höga elpriser för svenska hushåll och företag. Totalt beräknas förslaget återföra minst 30 miljarder kronor till hushållen och 30 miljarder till företagen.

– Elpriserna är extremt höga sedan Ryssland påbörjade sitt energikrig mot Europa för snart ett år sedan. Europa har aldrig sett så höga el- och gaspriser som vi gör nu. Vi socialdemokrater är ett parti som alltid tagit ansvar för vanligt folk och det kommer vi att fortsätta med. Därför vill vi nu införa ett högkostnadsskydd mot höga elpriser som ger minst 30 miljarder kronor till hushållen och ytterligare 30 miljarder till svenska företag och industri, säger Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg och talesperson för S i energifrågor.

Sverige och Europa befinner sig i något som närmast kan liknas vid en krigsekonomi och det är ett oroligt läge för många göteborgare. Vanligt folk oroar sig för matpriserna. Husägare får ont i magen bara de tänker på elräkningen.

Statsminister Magdalena Anderssons besked idag var därför tydligt: en socialdemokratisk regering kommer att göra det som krävs för att skydda svenska hushåll och konsumenter. S-regeringen går nu fram med ett förslag om ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna.

Dubbelt så stort stöd jämfört med Moderaternas förslag

Högkostnadsskyddet kommer att utformas som en återbäring av de avgifter som betalats in till Svenska Kraftnät. Totalt handlar det om 60 miljarder som ska komma hushållen och företagen till del, varav minst 30 miljarder till hushållen, som ska få stöd antingen genom åtgärder som sänker priserna, sänker nätavgifterna eller ger återbäring.

S-regeringens förslag om ett kommande stöd är också ungefär tre gånger så stort som den tidigare elpriskompensationen som betalades ut i vintras. Och dubbelt så stort som Moderaterna föreslår för att skydda hushållens och företagens ekonomi i det här läget.

Moderaternas förslag finansieras dessutom genom att man tar pengar från Sveriges biståndsbudget och är en insats som kommer ske under en begränsad tid. Regeringens förslag är en löpande åtgärd. Det är ett viktigt besked som kommer underlätta för svenska hushåll och företag.

I det paket som Moderaterna presenterade fanns heller inte en krona till Sveriges företagare som just nu drabbas hårt. S-regeringens förslag kommer se till att även de omfattas av högkostnadsskyddet för elpriser.