Motionsstopp för motioner riktade till partidistriktet och för motioner riktade till partikongressen

Distriktsstyrelsen har beslutat att 2024 års motionsstopp är den 26 augusti. Då ska medlemmars motioner riktade till partidistriktet och motioner riktade till partikongressen vara insända.

Årets motionsstopp är lite speciellt då det är samma datum för att sända in motioner riktade till distriktet och motioner riktade till partikongressen. Du sänder in motionerna via den här länken: https://response.questback.com/socialdemokraterna/ehquzsun63 Länk till annan webbplats.

Motioner riktade till partidistriktet kommer behandlas i vanlig ordning på ett representantskap under hösten 2024. De motioner som beslutas att skickas vidare av representantskapet eller distriktsstyrelsen ingår i vanlig ordning i motionsuppföljningen. Alla medlemmar i partidistriktet har rätt att sända in en motion för behandling.

Motioner riktade till partikongressen kommer hanteras på ett särskilt sätt. Alla medlemmar har rätt att sända in en motion riktad till partikongressen men motionen måste behandlas av ett distriktsrepresentantskap som avgör om den ska sändas vidare till partikongressen i maj 2025.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål