Majornas bokcirkel om samhällsfrågor

När: måndag 11 september
Tid: kl 18-20.15
Var: SKPFlokalen vis Spårvagnshållplatsen Vagnhallen Majorna
Arrangör: S i Majorna

Sven - Eric Lidemans bok, I November : om åldrandet

"Många har skrivit om ålderdomen. Sällan är de över åttio; det vanligaste är sextio eller däromkring. Då skriver man inte riktigt inifrån utan föreställer sig snarare hur det är att bli äldre. Den som är åttio eller mer än redan rutinerad som pensionär. Inte för att man vet hur alla andra har det. Det jag kan göra är att avlägga ett personligt vittnesbörd om hur det kan vara att bli gammal. Formen för detta vittnesbörd är essäns bångstyriga frihet, med snabba kast, ögonblicksbilder, korta resonemang, reflektioner. Kanske finns det en överskådlighet i själva oöverskådligheten."

Cirkelledare Kristina Grebelius.

När: Måndagen den 11 september, träff var tredje måndag. Till första träffen läses Sven - Eric Lidemans bok, I November : om åldrandet.

Cirkelboken: alla som anmäler sig får var sin bok, övriga böcker får lånas på biblioteket.

Anmälan till simajorna@outlook.com 

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

SKPF lokalen vid Spårvagnshållplatsen Vagnhallen Majorna.