Nyheter

 • Det är dags att sätta ramar och inriktning för verksamhetsåret 2025 med utblick mot 2026-2027.

  Nu är sommaren här och den stora finalen för vårterminens stora och omfattande arbete är tvådagars budgetfullmäktige för Västra Götalandsregionen. Det är dags att sätta ramar och inriktning för verksamhetsåret 2025 med utblick mot 2026-2027.

  Den rödgröna budgeten lyfter den feministiska ledningen och har jämställdhet i fokus i alla beslut. Därför gör vi särskilda satsningar på kvinnors vård. Med en målmedveten och samlad rödgrön ledning, präglad av alla människors lika värde, stark framtidstro och vägledd av demokratiska värderingar, är vi fast beslutna att leda Västra Götalandsregionen genom dessa utmanande tider. Tillsammans med medarbetare och invånare kommer vi att fortsätta arbetet med fokus på god vård, jämlikhet och hållbar utveckling. Alla delar hänger ihop och är beroende av varandra för att klara nuvarande och kommande utmaningar.
 • Folkstyre i praktiken är ibland komplicerad!

  Det är budget tider i regionen. Vi har arbetat med innehållet i budgetdokumntet sedan i början av året och haft uppe frågan på fullmäktigegruppen för principdiskussioner. Ända sedan jag som ersättare satt i fullmäktigegruppen i början av tjugohundratalet har frågan om budgetprocessens demokratiska förankring varit en återkommande fråga. Sedermera även i rollen som kanslichef grubblade vi på kansliet mycket och ofta över hur processen skulle läggas upp för att alla ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka budgetförslagets text och ekonomiska prioriteringar. För mig som statsvetare har också frågan alltid väckt mitt intresse.
 • Vi ser att samhället måste göra en insats för att få fler kvinnor anställda i bolagsstyrelser

  Vi ser att samhället måste göra en insats för att få fler kvinnor anställda i bolagsstyrelser. Trots bevis för att en jämn fördelning mellan kvinnor och män har positiva effekter och trots att det finns EU-lagstiftning som förbjuder könsdiskriminering är kvinnorna fortfarande långt färre än männen i bolagsstyrelserna i EU. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män är särskilt påtaglig och oroande i den privata sektorn, i synnerhet i börsnoterade företag.

  På senaste nämndsmötet med Miljö- och regionalutvecklingsnämnden fattades det beslut om att ge bidrag till ett projekt som kallas Styrelselistan. Styrelselistan syftar till att bidra till en förändring genom sitt arbete med att dels erbjuda en databas med potentiella styrelsekandidater som är kvinnor, utbilda kring vikten av jämställdhet och mångfald i styrelser, samt driva opinion kopplat till frågor om jämställt styrelsearbete.
 • Demokrati är som bra uppkoppling. Du saknar den inte förrän den är borta!

  Val i USA, hela EU, Indien och många fler länder. 2024 är året då rekordmånga människor på planeten kan gå till valurnorna. Valresultaten kan också få stor betydelse för den alltmer brådskande klimatomställningen men även synen på demokrati. Valet till Europaparlamentet kan innebära mycket för EU:s utveckling.
 • Det goda livet i Dalsland!

  Västra Götalandsregionen har under ett flertal år stöttat Dalslandskommunerna i deras utvecklingsarbete. Fram till nästa år genomförs projektet ”Det goda livet i Dalsland” för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet. Det är ett gemensamt arbete mellan Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande där fyra områden; sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning, pekas ut som särskilt viktiga.
 • EU är viktig för vår och världens demokratier

  EU är avgörande för både vår egen och den globala demokratins framtid. I dagens värld, där antalet diktaturer överstiger antalet demokratier, utgör EU en viktig bastion för demokratin. För närvarande räknas endast tio av EU:s medlemsländer som fullfjädrade liberala demokratier. Enligt studier från V-dem* är det de nordiska länderna som leder vägen som de mest demokratiska, medan Polen och Ungern placerar sig i det nedre skiktet.
 • Jag vet inte hur många museum det finns i Amsterdam

  Jag vet inte hur många museum det finns i Amsterdam. När jag var där strax efter påsk så fanns en lista på internet som rankade de 100 bästa museum i staden. Det var så fantastiskt att göra en kulturresa till Amsterdam för att få se Van Gogh, Vermeer, diamantmuseum, Historiska museet, tulpanparken Keukenhof och mycket mer. Att resa i Europa är att stiga in i kulturen. Vi vet att när EU:s länder samlas så är kulturen en otroligt viktig del på programmet. I EU fördraget artikel 3 tas kulturfrågan upp: ”Den ska respektera rikedomen hos sin kulturella och språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet skyddas och utvecklas.” Men från Sveriges sida har vi ännu inte haft någon EU-parlamentariker i Kulturutskottet. Där sticker Sverige ut i synen på kulturens betydelse.
 • Din röst är viktig

  Europa har den gångna tiden drabbats av flera olika kriser – migrationskris, pandemi, klimatförändringar och ett fullskaligt invasionskrig. USA går mot ett presidentval med ett möjligt resultat som ytterligare kan öka konfliktnivån. Europa står i ett avgörande skede av historien.
 • En av de viktigaste frågorna för Socialdemokraterna är att bekämpa klimatförändringarna!

  I det kommande EU-valet står vi inför avgörande val som kommer att påverka Europas framtid i grunden. I denna avgörande stund uppmanar jag er att rösta på Socialdemokraterna för ett starkare och mer rättvist Europa.
 • Håll ögonen öppna och akta er för all slags girighet!

  I dessa Påsktider kom jag att tänka på ovanstående ord som jag fann i Lukas 12:15!

  Nej, jag kan inte beteckna mig som religiös på något sätt, men tyckte ändå att formuleringen säger mycket av det som händer i vår politiska tillvaro.

 • Nu är det på riktigt

  Inför varje valrörelse brukar budskapet om att just det aktuella valet är ett ödesval ofta förekommande. Nu menar jag att EU-valet den 9 juni faktiskt är ett sådant val.I den svenska debatten är inte sällan de ekonomiska perspektiven dominerande. Vad betalar vi och vad ska vi få, är på många debattörernas läppar. Men det finns ett grundläggande perspektiv som ofta glöms bort i sammanhanget.
 • De vackra vyernas järnväg

  Dal–Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), med smeknamnet De Vackra Vyernas Järnväg. Där kan du cykla dressin mellan Bengtsfors och Årjäng eller åka rälsbuss mellan Bengtsfors och Mellerud. När persontrafiken upphörde 1986 bildade Bengtsfors och Melleruds kommuner året därpå stiftelsen Dal–Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för att driva linjetrafik under sommaren, chartertrafik och dressincykling mot Värmlandsgränsen.