NYHET

EU är viktig för vår och världens demokratier

EU är avgörande för både vår egen och den globala demokratins framtid. I dagens värld, där antalet diktaturer överstiger antalet demokratier, utgör EU en viktig bastion för demokratin. För närvarande räknas endast tio av EU:s medlemsländer som fullfjädrade liberala demokratier. Enligt studier från V-dem* är det de nordiska länderna som leder vägen som de mest demokratiska, medan Polen och Ungern placerar sig i det nedre skiktet.

Exempelbild

Den framväxande trenden av nationalistiska och auktoritära politiska rörelser, som vinner mark i val runt om i Europa, kan delvis förklaras av ökande ekonomiska klyftor, allmänt missnöje och den ökade polarisering som sociala medier bidrar till. Dessa rörelser inleder, väl vid makten, ofta en process där civilsamhället och pressfriheten undermineras för att ytterligare fördjupa polariseringen. Användandet av ”vi mot dem”-retorik är en destruktiv strategi inom EU, vars existens grundar sig på principer om rättsstaten. EU-samarbetet är baserat på respekt för grundläggande värden såsom frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och ett oberoende rättsväsende.

Det stundande valet är avgörande för den europeiska samverkans legitimitet. Vi måste kunna lita på att EU:s medlemsländer är fungerande rättsstater, fria från korruption och där ansvarsutkrävande är möjligt. Detta för att rättfärdiga användandet av svenska skattepengar till att finansiera EU:s gemensamma budget. Mot bakgrund av den osäkra globala situationen strävar vi socialdemokrater efter att Europa ska symbolisera ökad stabilitet, säkerhet och styrka. Vi kommer att företräda det svenska folkets intressen inom EU, inrikta oss på att adressera brådskande samhällsproblem, skydda hushållens ekonomi och värna om vår gemensamma säkerhet.

Valet den 9 juni kommer inte likna något annat Europa val.
Din röst är viktig

*V-dem Varieties of Democracy Länk till annan webbplats. är ett internationellt forskningssamarbete som har utvecklat en multidimensionell metod för att så objektivt och nyanserat som möjligt mäta demokrati.