NYHET

De vackra vyernas järnväg

Dal–Västra Värmlands Järnväg (DVVJ), med smeknamnet De Vackra Vyernas Järnväg. Där kan du cykla dressin mellan Bengtsfors och Årjäng eller åka rälsbuss mellan Bengtsfors och Mellerud.

När persontrafiken upphörde 1986 bildade Bengtsfors och Melleruds kommuner året därpå stiftelsen Dal–Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) för att driva linjetrafik under sommaren, chartertrafik och dressincykling mot Värmlandsgränsen.

Exempelbild

 

Stiftelsen är liten och utmaningarna är stora. DVVJ har under en längre tid haft en pressad ekonomi och 2018 gick regionutvecklingsnämnden in med ett stöd på 410 000 kr för att bevara turisttrafiken under sommaren. Men då DVVJ är en aktör som verkar på en kommersiell marknad i konkurrens med andra så gjordes en fördjupad juridisk för att utröna de legala möjligheterna att ge denna typ av godstrafikbolag regionalt stöd. Det granskningen kom fram till var att regionen enskilt inte var lagligt. Enligt statsstödsreglerna så är alltså även icke-vinstdrivande stödmottagare, exempelvis ideella föreningar och offentliga bolag, att betrakta som ”företag” om de bedriver ekonomisk verksamhet.

Jag var tillsammans med några andra regionpolitiker inbjuden att få bli presenterad DVVJ:s verksamhet och utmaningar. Det var oerhört intressant att få ta del av deras planer för framtiden. Godstrafiken bär sig, så även dressinuthyrning. Men däremot är det svårt att få ekonomi på persontrafiken i rälsbuss. Bolaget har en del samarbete med Dalslands kanal för att transportera tillbaka resenärer som åkt kanalbåtarna. Men transporterna måste öka.

Vårt budskap till bolaget var att de måste kroka arm med fler verksamheter. Med kanalbolaget, med företagen, med Det goda livet i Dalsland. När de agerar var för sig blir det svårt att ge stöd. Tillsammans kan de skapa en helhet och bära varandra.

Louise Åsenfors
Regionrådsersättare
Fyrbodal