NYHET

Håll ögonen öppna och akta er för all slags girighet!

I dessa Påsktider kom jag att tänka på ovanstående ord som jag fann i Lukas 12:15!

Nej, jag kan inte beteckna mig som religiös på något sätt, men tyckte ändå att formuleringen säger mycket av det som händer i vår politiska tillvaro.

Exempelbild

När vi från Socialdemokraterna kritiserar marknadisering av välfärdsverksamheter bemöts vi ofta som om vi är mot marknaden överhuvudtaget. Historiskt har vi alltid bejakat en blandekonomisk modell där marknaden har sin roll och välfärdssektorn sin roll. Det är när dessa roller sammanblandas som en hel hopa problem uppstår.

Vårdvalssystemets sämsta konsekvens är att den släpper löst ha-begäret hos aktörerna. Eftersom vårdbehovet är svårdefinierat och beroende av en professionell bedömning är riskerna stora att den som gör bedömningen kan i vissa fall falla för frestelsen att överrapportera behov eller rent av fel rapporteras in åtgärder och insatser. Alla aktörer är förstås inte oseriösa och gör ett hederligt arbete, men risken finns hela tiden där. Kontrollerna för att bekräfta att saker står rätt till kräver omfattande personella och ekonomiska resurser som ändå inte förmår ha ögon och öron överallt. Det har vi sett under de senaste åren hur oseriösa aktörer skor sig på medborgarnas skattemedel. Det handlar inte bara om vinstuttag, utan ren och skär förskingring eller kopplingar till gängkriminalitet. Nu försöker vi sätta stopp för det genom skärpta viten vid felaktigheter. Det gäller alla, och det är bra.

Grundproblemet kvarstår, nämligen att ekonomiseringen driver på jakten efter ökade intäkter i stället för kvalitativa resultat. Så länge vi inte kommer åt systemet kommer riskerna att kvarstå.

Bijan Zainali