NYHET

Det goda livet i Dalsland!

Västra Götalandsregionen har under ett flertal år stöttat Dalslandskommunerna i deras utvecklingsarbete. Fram till nästa år genomförs projektet ”Det goda livet i Dalsland” för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet. Det är ett gemensamt arbete mellan Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande där fyra områden; sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning, pekas ut som särskilt viktiga.

Exempelbild


Förra veckan var det halvårsavstämning med fokus på gemensamma utmaningar, lägesrapport och väg framåt.

En av de stora utmaningarna som lyftes är den negativa befolkningsutvecklingen som präglat 2000-talet. Med undantag för några år Dalsland under flyktingkrisen så har Dalslandskommunerna tappat invånare under lång tid. Urbaniseringen är stark. För 200 år sedan bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landet. Idag är det nästan tvärt om, 85 procent av oss bor i tätorter.

Men nu under tre år fram till 2026 sker en stor dalslandssatsning på attraktivitet och inflyttning, kallat ”Hitta hem i Dalsland”.

Invånarnas upplevelse av livskvalitet har höga värden i Dalsland och det finns många dalslänningar som brinner för att lyfta och visa upp landskapets attraktivitet. Nu samlas många aktörer i en bred satsning för att sprida ett inbjudande budskap för inflyttning på ett kraftfullt sätt. Eftersom livskvalitet, natur, mänskliga möten och folklig kultur kommer högt bland Dalslands styrkor så kommer samarbetet med lokalt föreningsliv och kulturaktörer vara viktigt i genomförandet. Det lokala näringslivets behov av arbetskraft blir också viktigt för att hitta rätt målgrupper. Men också grupper som redan idag söker sig till landskapet, kanske som turister eller fritidshusägare.

Det är bra med olika projekt som kan fokusera på en rad med olika punktinsatser under begränsad tid. Men i det långsiktiga arbetet gällande att hela Sverige ska leva räcker inte punktinsatser eller projekt. Där krävs en djup analys och åtgärder som innebär att både stad och land kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi måste ha en landsbygdspolitik som garanterar samhällets närvaro, som stöttar företag att etablera sig utanför storstadsmarknaderna, som ger människor förutsättningar till livslånga lärandet.

I Västra Götaland har vi 49 kommuner och ca 1.7 miljoner invånare. För att fortsatt vara kommunernas region måste befolkningen ges likvärdigt stöd oavsett vilken kommun som de valt att bosätta sig i.

Louise Åsenfors
Region ersättare