Våra politiker

Våra politiker i Fyrbodal arbetar för att förbättra livet för invånarna i fyrbodal och Västra Götaland. Genom sitt engagemang och sitt hårda arbete har de lyckats genomföra många possitiva förändringar som gynna både individer och samhället som helhet.

Genom sitt fokus på människors behov och välbefinnande har våra politiker visat att de verklig bryr sig om invånarna och vill skapa en bättre framtid för alla.

Riksdagen och riksdagsledamöterna

Riksdagen beslutar om vilka lagar som ska gälla i Sverige och om statens budget. Våra tre socialdemokratiska riksdagsledamöter representerar invånarna i fyrbodal. De bor och lever Östergötland men arbetar i veckorna i riksdagen (oftast tisdag till torsdag). Där sitter de utskott som ansvarar för olika frågor, till exempel försvars- eller arbetsmarknadsfrågor. När riksdagsledamöterna inte arbetar i riksdagen i Stockholm är de ofta och besöker olika verksamheter och arbetsplatser i länet.

Västra Götaland regionen och våra regionledamöter

Västra Götaland regionen ansvarar för merparten av den sjukvård Västra Götaland har tillgång till. Regionen är också ansvarig för kollektivtrafiken och regionala utvecklingsfrågor. Våra regionråd sitter i varsin nämnd, som ansvarar för olika frågor, till exempel sjukvård och kollektivtrafik.

Våra regionledamöter

Våra regionråd sitter i varsin nämnd, som ansvarar för olika frågor, till exempel sjukvård och kollektivtrafik.

Våra riksdagsledamöter

Våra tre socialdemokratiska riksdagsledamöter representerar invånarna i Fyrbodal. Vill du veta mer om våra riksdagsledamöter så tryck dig vidare.