NYHET

Folkstyre i praktiken är ibland komplicerad!

Det är budget tider i regionen. Vi har arbetat med innehållet i budgetdokumntet sedan i början av året och haft uppe frågan på fullmäktigegruppen för principdiskussioner. Ända sedan jag som ersättare satt i fullmäktigegruppen i början av tjugohundratalet har frågan om budgetprocessens demokratiska förankring varit en återkommande fråga. Sedermera även i rollen som kanslichef grubblade vi på kansliet mycket och ofta över hur processen skulle läggas upp för att alla ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka budgetförslagets text och ekonomiska prioriteringar. För mig som statsvetare har också frågan alltid väckt mitt intresse.

Exempelbild

Fortfarande är frågan lika aktuell och ingen har hittat den mest optimala processen för arbetet. I opposition fick vi som brukligt vänta in den Grönblå ledningens budgetförslag innan vi kunde lägga ett motförslag. Det innebar att det blev tight om förankringstid. Nu i ledning, och dessutom med de tuffa ekonomiska förutsättningarna som råder, måste vi vänta in de sista prognoserna från SKR och samtidigt förhandla med våra samarbetspartier. Dessutom behöver man beakta vad som är möjligt att ha med i förslaget för att regionfullmäktige ska tolerera det.

Komplicerat är det i alla fall, men vi får inte ge upp, utan hela tiden skruva i våra processer för att öka ledamöternas delaktighet i processen. Resultatet hittills har inte varit undermåligt men det förtjänar fortsatt uppmärksamhet. Så alla tips hur vi kan göra det bättre är välkommet.

Bijan Zainali
Regionråd