Sjukvård när du behöver den

Sjukvård när du behöver denSocialdemokraterna i Västmanland står fast vid att den som är i behov av vård ska få hjälp snabbt. Oavsett var i länet man befinner sig eller plånbokens storlek. Väntetiderna ska vara korta oavsett om det handlar om att träffa en läkare på vårdcentralen, eller få en operation på sjukhuset.Till följd av coronapandemin har vård blivit uppskjuten. En av våra allra viktigaste prioriteringar är att minska väntetiderna och öka tillgängligheten till sjukvården. Människor ska inte behöva lida i väntan på vård. För att fler ska få vård snabbare behöver vi mer vårdpersonal inom länets hälso- och sjukvård.Vi ska se till att sjukvården i Västmanland har Sveriges kortaste väntetider genom att investera i vårdpersonalen.

  • Alla som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter en god vård av hög kvalitet. Vi vill därför satsa på personalen. Med fast anställd personal blir verksamheten mer stabil och känns tryggare för patienterna. En verksamhet med mycket tillfällig personal riskerar att leda till att erfaren personal säger upp sig, kontinuiteten blir sämre och kostnaderna ökar. Det är resurser som istället borde användas till fler medarbetare och bättre villkor.
  • Genom att satsa på personalen blir Region Västmanland en attraktiv arbetsgivare och lyckas rekrytera den kompetens som behövs. Vi vill satsa på och investera i den fast anställda personalen genom en förbättrad arbetsmiljö, kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Det skapar ett engagemang, kunskap och en större yrkesstolthet. Ett exempel är möjligheten för personal att läsa specialistutbildningar på betald arbetstid, eller möjligheten att forska. Region Västmanland ska vara en förebild för andra arbetsgivare.

 

  • Utvecklingen inom vården gör att allt fler kommer kunna möta vården i sitt hem och fler kommer också kunna bo hemma längre. När detta sker behöver det finnas ett välfungerande samarbete mellan kommunerna och regionen, för att minska risken att patienter faller mellan stolarna. Personalen behöver rustas för omställningen, och ny personal ska rekryteras. Alla länets sjukhus kommer att ha en viktig roll att spela när verksamheten på de mindre länssjukhusen ska utökas.