Vårt sjukvårdspolitiska program

Ta bort väntetiderna i vården, så att vårdgarantin uppfylls!

Socialdemokraterna i Västmanland har nu lanserat sitt politiska program till regionvalet, med den politik vi vill driva i Region Västmanland mellan 2022-2026. Det är bland annat följande:
• Vi ska se till att sjukvården i Västmanland har Sveriges kortaste väntetider genom att investera i vårdpersonalen.
• Vi ska slå vakt om den demokratiska kontrollen över sjukvården i Västmanland och vara en garant för att viktiga verksamheter inom hälso- och sjukvården inte privatiseras.
• Vi ska förbättra barn och ungas psykiska ohälsa genom att förenkla vägen till rätt sorts vård och stöd.

Klicka här för att ta del av vårt sjukvårdspolitiska program! Pdf, 1.2 MB.