Expeditionen

Här hittar du kontaktuppgifter till personalen

Jonatan Fast, försteombudsman
Tel: 076-138 88 78
E-post: jonatan.fast@socialdemokraterna.se

Camilla Runerås, ombudsman
Tel: 073-072 22 37
E-post: camilla.runeras@socialdemokraterna.se

Malik Siyan, ombudsman
Tel: 070-286 38 57
E-post: malik.siyan@socialdemokraterna.se

Lisa Pettersson, ombudsman
Tel: 073-021 75 54
E-post: lisa.pettersson@socialdemokraterna.se

Beatrice Granlund, verksamhetsassistent
Tel: 076-779 17 25
E-post: beatrice.granlund@socialdemokraterna.se

Region Västmanland

Robin Wäsche, politisk sekreterare
Tel: 076-511 61 46
E-post: robin.wasche@regionvastmanland.se