LO-sossen

Samlar fackligt aktiva Socialdemokrater som intresserar sig för frågor i gränslandet mellan facklig kamp och politik. Riktar sig främst mot LO-medlemmar men alla intresserade är välkomna, även de från TCO och SACO

Ordförande

Yoseph Yohannes
Mobil: 070 863 29 65
E-post: abjohn98@gmail.com