Energi

Grön energi i staden

En av de viktigaste aspekterna i klimatomställningen är att gå över till gröna energislag. Inom staden finns stora möjligheter att öka egenproduktionen av el, främst genom solceller på tak. Solceller ska placeras på alla stadens fastigheter där det bedöms möjligt. Staden ska också fortsatt uppmuntra privata fastighetsägare att placera solceller inom sina fastigheter. Ett sätt att göra det är genom en snabb process för bygglov gällande solceller.

Sundbyberg äger, tillsammans med Solna, energibolaget Norrenergi. Norrenergi tillverkar idag enbart fjärrvärme och fjärrkyla. Vi vill också utveckla verksamheten till att även producera el. Detta genom att omvandla fjärrvärmeverket till ett kraftvärmeverk. Det skulle på sikt kunna bidra med en avsevärd andel av de båda städernas elbehov men också med en mer energieffektiv fjärrvärmeproduktion. Vi vill också att Norrenergi ser över möjligheterna att lagra koldioxid under jord i stället för att släppa ut den samt att arbeta med olika former av energilagring. Norrenergis produktion ska vara 100 procent fossilfri. När staden bygger nytt ska man i så stor utsträckning bygga byggnader som räknas som lågenergihus.

Socialdemokraterna vill att:

• Solceller placeras på stadens alla fastigheter där det bedöms som möjligt.

• Privata fastighetsägare uppmuntras att placera solceller inom sina fastigheter. Detta till exempel genom att snabba upp och förenkla bygglovsprocessen för solceller.

• Norrenergi på sikt omvandlar fjärrvärmeverket i Huvudsta till ett kraftvärmeverk och på så sätt får till en stor lokal elproduktion.

• Norrenergi ser över möjligheterna att lagra koldioxid istället för att släppa ut den.

• Man ser över möjligheterna till energilagring, inom Norrenergi, för att balansera toppar och dalar i elproduktionen.