NYHET

Sundbyberg kan bättre

Peter Schilling som deltar i en debatt

Socialdemokraterna har bäst bostadspolitik - men Sundbyberg kan bättre!

Peter Schilling Länk till annan webbplats. deltog idag på Hyresgästföreningens bostadspolitiska debatt i Folkets hus. Ombildningar, avkastningskrav, renoveringar och byggnation diskuterades flitigt. Socialdemokraterna vill se en stark allmännytta som tar socialt bostadsansvar.

Här är våra besked:

Ombildning - Nej. Det ska enbart ske i undantagsfall av enskilda strategiska skäl.

Renoveringar - Ja. Förvaltarens bostäder måste renoveras och flera nivåer av renoveringar ska erbjudas till hyresgästen.

Hyresgästinflytande - Ja. Ett boinflytandeavtal mellan hyresgästföreningen och Förvaltaren ska finnas på plats.

Bygga fler hyresrätter - Defintivit ja. Sundbyberg är bäst i Sverige på att bygga hyresrätter och ska fortsätta vara det. Det är andra kommuner som behöver bli bättre, inte Sundbyberg som ska bli sämre.

Bild från debatt mellan gruppledarna