Vår politiska grupp i parlamentet

Socialdemokraterna från Sverige samarbetar med socialdemokrater från andra europeiska länder. Den politiska grupp som vi tillsammans bildar heter S&D,

Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet. Länk till annan webbplats.

Ordförande är Iratxe García Pérez, hon är socialdemokrat från Spanien. Heléne Fritzon är vice ordförande.S&D:s politiska prioriteringarVi har en vision för radikala förändringar i Europa. Vi vill ha ett rättvisare samhälle för alla, där vi arbetar tillsammans för att bygga ett mer hållbart sätt att leva. Vi vill skapa ett nytt socialt kontrakt i hjärtat av Europa. Vi vill bevara vår planet för framtida generationer, för våra barn. Vi behöver en solidaritetspakt för Europa. Endast S & D-gruppen kommer att göra detta.Politiska grupper i EU-parlamentet Det finns sju politiska grupper i EU-parlamentet.

  • Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)
  • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • Renew Europe Group
  • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • Gruppen Identitet och demokrati
  • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • Vänstergruppen i Europaparlamentet – GUE/NGL

Socialdemokraternas grupp har drygt 21 procent av platserna. Statistik över platserna i EU-parlamentet. Länk till annan webbplats.ETT MER JÄMLIKT OCH GRÖNT EUROPA Länk till annan webbplats.