Gå till innehåll

Heléne Fritzon

Om Heléne

Heléne Fritzon var Socialdemokraternas toppnamn i valet till EU-parlamentet 2019. Hon har haft ledande uppdrag inom politiken under många år på flera olika nivåer: lokalt som kommunalråd, nationellt inom dåvarande SKL och också som statsråd.

I EU-parlamentet är hon delegationsledare för de svenska Socialdemokraterna, vice ordförande i den europeiska socialdemokratiska gruppen samt sitter i jämställdhetsutskottet (FEMM), utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och kulturutskottet (CULT). Heléne Fritzon är också ledamot i Socialdemokraternas partistyrelse och verkställande utskott.

I Europaparlamentet har Heléne följande uppdrag:

 • Delegationsledare för Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Vice ordförande, Progressiva gruppen av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Ledamot i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
 • Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
 • Suppleant i utskottet för kultur och utbildning (CULT)
 • Ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Kort om Heléne

 • Född: 1960
 • Bor: Skåne
 • Familj: Make, barn och barnbarn
 • Bakgrund: Lågstadielärarexamen

Politik & vision

Ett grönt och jämställt Europa – för våra barn och barnbarns skull

Coronakrisen innebär stora utmaningar och arbetet för en omstart är igång. Denna omstart ger oss en unik möjlighet att skapa den nya gröna ekonomin där hållbarhet och jämställdhet blir styrande. EU-kommissionen har sjösatt ett ambitiöst program, en ”Green Deal”, där hela EU ska klara av att bli klimatneutralt till 2050. Jag har drivit på för kopplingen mellan jämställdhet och den gröna given och EU:s klimat och miljöpolitik. Den gröna omställningen och jämställdheten måste gå hand i hand.

Jämställdhet

60 år – så lång tid tar det att nå ett jämställt EU om vi fortsätter i samma takt som idag. Det visar beräkningar från Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE). Det kan jag inte acceptera.

En tredjedel av kvinnorna i EU saknar ett arbete. Andelen kvinnor med deltidsarbete samt visstidsanställning eller ofrivilligt deltidsarbete är högre än motsvarande siffror för män. En lön att leva på är en förutsättning för att kunna ha makt över sitt liv. Kvinnor som arbetar skapar inte bara en egen framtid. Det är också en förutsättning för att barn får en bra uppväxt. Det skapar också ekonomisk tillväxt och gynnar samhället i stort.

Därför är det välkommet att EU återigen har en jämställdhetsstrategi. Jag kommer att arbeta för att strategin efterlevs och att EU och dess medlemsländer uppfyller de mål som strategin omfattar. Med strategin som verktyg kommer jag trycka på för att minska ofrivilligt deltidsarbete och att förbättra situationen för kvinnor på arbetsmarknaden. Det behövs även skärpta åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt tydligare insatser för att komma åt destruktiva manliga normer. Kvinnors rätt till sin egen kropp är fundamental, inget land ska kunna inskränka kvinnors mänskliga rättigheter. Det handlar också om att få stopp på handeln med kvinnors kroppar. Sexköp och människohandel är en mörk del av EU:s inre marknad. Att säkerställa tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och att säkerställa kvinnors rätt till abort är också avgörande delar i jämställdhetsarbetet.

Ett starkt socialt Europa – för fler och trygga jobb

I omställningen till ett klimatvänligt EU och i den pågående digitaliseringen av våra samhällen är det viktigt att ingen lämnas efter. Därför driver jag på för ett starkt socialt och rättvist Europa, där människors livs- och arbetsvillkor prioriteras och där vi genom EU också arbetar för att minska klyftorna mellan människor. Det är så vi skapar ett Europa som håller ihop. Där vi konkurrerar med kunskap och innovationer som grön teknik och inte med låga löner och otrygga arbetsvillkor.

I det arbetet måste medlemsländerna höja ambitionerna utifrån den sociala pelaren som undertecknades i Göteborg 2017. Vi måste också säkerställa att företag som gör rätt för sig inte ska riskera att bli utkonkurrerade av företag som fuskar med skatten, slarvar med säkerheten eller struntar i att betala löner. Vi måste också sätta jobben först. Ett arbete är en förutsättning för gemenskap, personlig utveckling och friheten att forma sitt eget liv. Den pågående pandemin pressar upp arbetslösheten över i stort sett hela Europa. Att vidta kraftfulla åtgärder för att pressa tillbaka den måste därför ha högsta prioritet.

Kontakt

HELÉNE FRITZON

 • E-post: helene.fritzon@ep.europa.eu
  Telefon kontor: +32 2 284 54 37
  Postadress: Europaparlamentet, ASP 12 G 201, B-1047 Bryssel / Belgien
  Besöksadress: Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, Bryssel

KANSLI

 • Frida Rybo, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet (FEMM)
  – stöd till Heléne Fritzons arbete som vice ordförande i den socialdemokratiska gruppen
  E-post: frida.rybo@ep.europa.eu
  Telefon kontor: +32 2 283 74 37
  Mobil: +32 471 61 22 31
 • Andreas Persson, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
  – utskottet för kultur och utbildning (CULT)
  E-post: andreas.persson@ep.europa.eu
  Telefon kontor: +32 2 284 74 37
  Mobil: +32 473 79 66 55

PRESS

SOCIALA MEDIER

Till toppen