Press

En pressavdelning på S-kansliet ansvarar för ledamöternas kontakter med press och media. Se kontaktuppgifter till de olika ledamöternas pressekreterare nedan.