Gå till innehåll

Om Erik

Erik Bergkvist är socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet sedan 2019 och Norrlands röst i Europa. Hans fokus är att skapa ett mer jämlikt EU, både inom och mellan medlemsstaterna. Unionens regional- och tillväxtpolitik är grunden i det arbetet.

Som enda svensk ledamot norr om Gävle har Erik ett naturligt fokus på frågor som berör norra Sverige, där omställningen av industrin, hållbart skogsbruk och förnybar energi utgör viktiga delar. Områden där Sverige ligger i framkant jämfört med många andra EU-länder.

Erik föddes 1965 i Norsjö kommun och har en lång bakgrund inom politiken, bland annat som ordförande i Region Västerbotten och kommunstyrelseledamot i Umeå kommun. Erik har även doktorerat i nationalekonomi vid Umeå Universitet.

I Europaparlamentet har Erik följande uppdrag:

 • Ledamot i Utskottet för regional utveckling (REGI)
 • Suppleant i Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
 • Suppleant i budgetutskottet (BUDG)
 • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
 • Suppleant i delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Prenumerera gärna på Erik Bergkvists nyhetsbrev Länk till annan webbplats. för EU-nyheter, alltid med Norrland i fokus.

Kort om Erik

 • Född: 1965
 • Bor: Umeå
 • Familj: Fru, barn och hunden Atos
 • Bakgrund: doktor i nationalekonomi

Politik & vision

Världen är i ständig förändring, till det bidrar vi alla.

Jag vill att regionerna ska vara i centrum när besluten fattas. Ett regionalt och jämlikt Europa, där alla EU:s hörn är med och leder utvecklingen, blir också ett fredligt Europa. All utveckling sker lokalt i en region. Min övertygelse är att en hållbar ekonomisk utveckling som kommer alla till del också minskar konflikter i alla Europas regioner. Att klyftor minskar istället för ökar är en förutsättning för en fredlig och demokratisk utveckling.

Det är i EU:s regioner som klimatomställningen sker och som företag växer, EU:s tillväxt är enbart summan av den utveckling som sker i regionerna. För mig är det viktigt att hela Europa ska leva och att ingen region lämnas på efterkälke.

Som den enda ledamoten från Norrland brinner jag lite extra för frågorna som berör oss i norra Sverige. Glesbefolkade områden ska ha samma möjligheter att leva och verka, trots att förutsättningarna kan skilja sig mellan regioner. Norrland är en förebild inom en rad områden i EU-sammanhang, inte minst om man ser till omställning av industrin, bredbandsutbyggnad och hållbart skogsbruk.

Jag är Europaparlamentariker för att skapa ett mer jämlikt och fredligt Europa. Jag vill visa att en rättvis omställning av tunga industrier är möjlig och att ett ökat samarbete med våra grannländer leder till ett bättre Sverige, ett bättre EU och en bättre värld. Allt hänger ihop.

 

Media & kontakt

ERIK BERGKVIST

E-post: erik.bergkvist@ep.europa.eu
Telefon kontor: +32 228 45472
Postadress: Europaparlamentet, ASP 12G 257 Bryssel / Belgien
Besöksadress: Europaparlamentet, Rue Wiertz 60, Bryssel

KANSLI

 • Sandra Hult, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för
  – utskottet för regional utveckling (REGI)
  – utskott för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
  E-post: sandra.hult@ep.europa.eu
  Kontor: +32 283 84 72
  Mobil: +32 470 89 01 18
 • Petra Söderqvist, politiskt sakkunnig
  Ansvarar för:
  – utskottet för transport och turism (TRAN)
  E-post: petra.soderqvist@ep.europa.eu
  Mobil: +32 487 27 83 83

PRESS

SOCIALA MEDIER

Till toppen