Medlemsmöte 5 februari

Vi beslutar om nomineringar och lyssnar på Magnus Manhammar.

 

Vi behandlar de val som skickats ut via nomineringsanmodan under december och januari.

Välkomna till en trevlig kväll där vi lyssnar på Magnus Manhammar som berättar om rikspolitiken.

Anmäl dig nedan senast 12:00, 5:te februari (för att vi ska kunna räkna hur många som vill ha fika)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID MEDLEMSMÖTE 2024-02-05.

 • 1 Mötets öppnade
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Fastställande av röstlängd
 • 4 Val av mötessekreterare
 • 5 Val av justeringsperson (2st)
 • 6 Val av rösträknare (3 personer)
 • 7 Rikspolitik
 • 8 Kommunpolitik
 • 9 Nomineringar till Distriktskongressen, se bilaga 1 Nomineringar till PD
 1. Distriktsstyrelsen:
  1. Ordförande
  2. Vice Ordförande
  3. Ledamöter (15 st. inkl. ordförande & vice ordförande)
  4. Ledamöter i verkställande utskottet (3 st.)
  5. Studieorganisatör
  6. Facklig ledare
 2. Revisorer (3 st.)
 3. Revisorsersättare (3 st.)
 • 10 Val
 1. Ersättare i Äldrenämnden, se bilaga 2
 2. Ombud och ersättare till Distriktsårskongressen, se bilaga 3
  1. Ombud till Distriktsårskongressen 92 st.
  2. Ersättare till Distriktsårskongressen 92 st.
 • 11 Övriga frågor
 • 12 Mötets avslutasIkon kalender

-

Ikon kartnål

Folkets Hus i Karlskrona, Östra Köpmansgatan 34, 371 14 Karlskrona