Nyheter

 • EU-valets viktiga(s)te frågor med Anton César

  ITrots en överväldigande positiv inställning till EU bland svenskar, med 68 procent stöd, konfronteras vi med ett lågt valdeltagande i EU-valen, vilket väcker frågor om EU:s relevans för den enskilda väljaren. I en tid präglad av osäkerhet och utmaningar, behöver man förstå betydelsen av det europeiska samarbetet och hur socialdemokraternas politik adresserar viktiga frågor som kriminalitet, arbetsvillkor, och klimatförändringar. En stark svensk representation i EU är avgörande för att bevaka och främja nationella och regionala intressen, särskilt för Västsverige.
 • Information om Europarlamentet

  Europaparlamentet är hjärtat av demokratin inom Europeiska unionen, direkt valt av medborgarna för att företräda deras intressen på den europeiska scenen. Med 705 ledamöter, som ökar till 720 efter valet 2024, spelar parlamentet en central roll i att besluta om nya lagar, EU:s budget och övervakningen av andra EU-institutioner. Dess ledamöter, inklusive 21 stycken från Sverige, arbetar över landsgränserna i partigrupper för att forma unionens framtid.
 • EU-fakta i korthet

  Europeiska Unionen står vid en viktig vändpunkt, där den möter globala utmaningar med innovation, solidaritet och en förnyad satsning på demokrati. Genom strategiska investeringar, skydd av medborgarnas rättigheter, och ett globalt ledarskap i miljö- och digitaliseringsfrågor, formar EU en ljusare framtid för alla dess medborgare.
 • Västtrafik - en del av vår välfärd!

  I en värld som snabbt rör sig mot en grönare framtid spelar kollektivtrafiken en oumbärlig roll i vårt dagliga liv. Inte bara som en länk som förbinder oss med vårt arbete, studier och sociala engagemang, utan även som en avgörande faktor i kampen mot klimatförändringarna. Västtrafik AB, Västra Götalands Regionens kollektivtrafikbolag, står i centrum för denna rörelse. Följ med på en tankeväckande resa genom Västtrafiks värld, där vi utforskar dess betydelse inte bara för individen utan för hela samhället.
 • Regionteater i Väst: En katalysator för kultur och lärande för barn och unga

  I hjärtat av Västra Götaland blomstrar Regionteater i Väst, en institution som inte bara förenar scenkonst med utbildning men också agerar som en brobyggare mellan unga individer och kulturella upplevelser. Med ett imponerande antal föreställningar och växande besökssiffror, framstår teatern som en livaktig kraft i den regionala kultursektorn, berikad av en stark vision för framtiden och ett engagemang för samhällsutveckling genom konsten.
 • Janette Olsson, ordförande för strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden har ordet

  Invånarna i Västra Götaland upplever god tillgång till vård!
 • Tandhälsan är en klassfråga - och prioriterat hos oss!

  Andelen sexåringar fria från karies i regionen ökar. 82,7 procent av sexåringarna är kariesfria. För folktandvården är detta ett fokusområde som är prioriterat. Medvetenheten hos vårdnadshavare är stor om hur man främjar en god tandhälsa.