NYHET

EU-fakta i korthet

Europeiska Unionen står vid en viktig vändpunkt, där den möter globala utmaningar med innovation, solidaritet och en förnyad satsning på demokrati. Genom strategiska investeringar, skydd av medborgarnas rättigheter, och ett globalt ledarskap i miljö- och digitaliseringsfrågor, formar EU en ljusare framtid för alla dess medborgare.

Exempelbild

Europeiska Unionen, en unik sammanslutning av 27 länder, har utvecklats från ett projekt för ekonomiskt samarbete till en omfattande union med ett gemensamt mål att förbättra livskvaliteten för sina nästan 450 miljoner invånare. Genom årtionden av samarbete har EU byggt en inre marknad som främjar fri rörlighet och har blivit en global förebild för fred, stabilitet och välstånd.

I ljuset av nuvarande globala utmaningar, såsom klimatförändringar, digital omvandling och geopolitiska spänningar, har EU intensifierat sina ansträngningar för att skydda och stärka dess medborgare. Detta inkluderar betydande investeringar i grön energi, digital infrastruktur, och stöd till små och medelstora företag, samt en aktiv roll i globala frågor för att främja fred och säkerhet.

Medborgarnas engagemang och deltagande är centrala för EU:s framtid. Genom initiativ som Europeiska Medborgarinitiativet och konferensen om Europas framtid, ges EU-medborgarna möjlighet att direkt påverka unionens politiska agenda och bidra till att forma dess väg framåt.

Med en fast förankring i värderingar som demokrati, jämlikhet och rättsstatligheten, fortsätter EU att vara en kraft för positiv förändring, både internt och globalt. Framtiden för EU är inte bara en fråga om politik och ekonomi, utan om att bygga en hållbar och inkluderande samhällsmodell för kommande generationer.

För mer detaljerad information, se den fullständiga guiden på EU:s officiella sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: Europeiska Unionen