Riksdagsgruppens arbete

Här hittar du bland annat anföranden i urval från riksdagsdebatter och motioner i urval från våra riksdagsledamöter under mandatperioden.

Du kan hitta respektive ledamots alla anföranden, motioner, interpellationer och skriftliga frågor genom att klicka på deras bild.

Aylin Nouri

Klicka på bilden för att läsa mer om Aylin på riksdagen.se

  • Ledamot i Utbildningsutskottet

E-post: aylin.nouri@riksdagen.se

Anförande (allmänpolitisk debatt 20 oktober 2022 - Utbildning och forskning)


Kenneth G Forslund

Klicka på bilden för att läsa mer om Kenneth på riksdagen.se

  • Förste vice talman
  • Ersättare Försvarsutskottet

E-post: kenneth.g.forslund@riksdagen.se


Joakim Järrebring

Klicka på bilden för att läsa mer om Joakim på riksdagen.se

  • Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet
  • Suppleant i Trafikutskottet

E-post: joakim.jarrebring@riksdagen.se

Anförande (interpellationsdebatt 6 december 2022 - Sveriges klimat- och miljömål)