NYHET

Information om Europarlamentet

Exempelbild

Socialdemokraternas partistyrelse har beslutat om kandidater till Europavalet den 9 juni 2024, förstanamn är Heléne Fritzon och andranamn är Johan Danielsson.

Europaparlamentet är hjärtat av demokratin inom Europeiska unionen, direkt valt av medborgarna för att företräda deras intressen på den europeiska scenen. Med 705 ledamöter, som ökar till 720 efter valet 2024, spelar parlamentet en central roll i att besluta om nya lagar, EU:s budget och övervakningen av andra EU-institutioner. Dess ledamöter, inklusive 21 stycken från Sverige, arbetar över landsgränserna i partigrupper för att forma unionens framtid.

Europaparlamentet utgör hjärtat i EU:s demokrati, där 705 ledamöter, valda direkt av EU-medborgarna, arbetar för att staka ut unionens lagstiftnings- och budgetväg. Dessa ledamöter representerar medborgarnas röster över hela EU och deltar aktivt i att forma lagar och budget tillsammans med ministerrådet. De är organiserade i partigrupper baserade på politisk tillhörighet, inte nationalitet, vilket främjar gränsöverskridande samarbete.

Ledamöternas arbete är indelat i olika utskott, som fokuserar på specifika områden som miljö, folkhälsa, och ekonomi, för att granska och utveckla lagförslag. Dessa utskott spelar en central roll i processen att omvandla förslag till bindande EU-lagar. Rapportörer från utskotten förbereder och presenterar betänkanden, som sedan debatteras och röstas om i plenum, där majoritetsbeslut är normen.

Valen till Europaparlamentet hålls vart femte år och ger alla EU-medborgare möjlighet att påverka vilka som ska representera dem. Detta system säkerställer att parlamentet reflekterar EU-medborgarnas politiska vilja, och det nästa val 2024 är en viktig händelse där medborgarna återigen får utöva sin röst.

Europaparlamentets arbete och dess beslut har direkt inverkan på EU-medborgarnas vardag, vilket gör dess funktion och de beslut som fattas där till en central del av EU:s demokratiska struktur. Parlamentet och dess ledamöter spelar en nyckelroll i att bevaka och främja medborgarnas intressen på europeisk nivå.

För mer information besök Europarlamentets sida på Sveriges Riksdags hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Källa: Sveriges Riksdag