NYHET

EU-valets viktiga(s)te frågor med Anton César

ITrots en överväldigande positiv inställning till EU bland svenskar, med 68 procent stöd, konfronteras vi med ett lågt valdeltagande i EU-valen, vilket väcker frågor om EU:s relevans för den enskilda väljaren. I en tid präglad av osäkerhet och utmaningar, behöver man förstå betydelsen av det europeiska samarbetet och hur socialdemokraternas politik adresserar viktiga frågor som kriminalitet, arbetsvillkor, och klimatförändringar. En stark svensk representation i EU är avgörande för att bevaka och främja nationella och regionala intressen, särskilt för Västsverige.

Exempelbild

En stor majoritet av svenskarna, 68 procent enligt en mätning, är positivt inställda till EU.
Ändå är det så pass lågt valdeltagande när det väl är dags att rösta i EU-valet. Varför är det så?

Många upplever att EU känns långt bort och man frågar sig vad spelar det för roll om jag röstar. I en demokrati så räknas varje röst och det är summan av alla röster som avgör åt vilket håll vårt samhälle utvecklas.

I en orolig och osäker tid är det europeiska samarbetet helt avgörande för Sverige. Dagens och morgondagens utmaningar kan lösas endast genom stärkt samverkan med andra länder. Låt mig ge några exempel på frågor jag tror blir viktiga i EU-valet där vi socialdemokrater har en stabil politik.

Stärk EU-samarbetet mot kriminaliteten

Knark och illegala vapen kommer från andra EU-länder till Sverige. Bedrägerierna som drabbar många äldre planeras och utförs från andra länder. Samma sak med den hemska människohandeln och prostitutionen. Sådant måste bekämpas på EU-nivå!

Våga slåss för svenska löntagares intressen i Europa

Vi behöver socialdemokrater i EU som värnar arbetsvillkoren för svenska löntagare. Svenska löner och villkor ska gälla i Sverige och vi behöver stå upp för den svenska modellen. Arbetslivskriminaliteten växer och drabbar både vanligt folk och seriösa företag. Förutom att det göder den organiserade brottsligheten blir arbetsplatser osäkrare.

Det blir svårare att förebygga olyckor och avkräva ansvar när det värsta inträffar på jobbet!

Klimatförändringarna ska lösas tillsammans

Vi vill påskynda den gröna omställningen med minskade utsläpp och satsning på forskning och utveckling i världsklass. Vi ska sluta importera varor som skapar stora utsläpp i Kina. Satsa på högteknologisk tillverkningsindustri i Sverige och EU. Så motverkar vi klimatförändringar och samtidigt säkrar arbetstillfällen i Sverige.

Men EU-samarbetet ska ske på lika villkor och vi ska inte vika oss kring frågor som är viktiga för Sverige. Som ett litet land i EU-perspektiv behöver Sverige drivna EU-politiker som ställer krav och ser till att maximera nyttan med det svenska EU-medlemskapet. Vi socialdemokrater vill inte betala mer till EU än vad vi behöver. Vi tycker inte heller att EU ska lägga sig i sådana frågor som vi anser ska lösas nationellt.

Kryssa mig för att bevaka Västsveriges intressen

För Västsverige som Sveriges export- och industrinav är EU-samarbetet avgörande. För framtidens jobb, grön tillväxt och etableringar är vi beroende av EU-lagstiftning, förbättrad infrastruktur mot omvärlden och kompetensförsörjning. Som västsvensk EU-kandidat kommer jag att fokusera på sådant som gör Västsverige bättre. Jag kommer att bevaka och skriva om bland annat fordonsbranchens framtid och villkor ur ett EU-perspektiv, varför EU-politiken är viktig för svenskt lantbruk, fiske och jakt samt varför det behövs en social dimension kring framtidens västsvenska industrietableringar.

Exempelbild

 

Med Vänliga Hälsningar,
Anton César, Västsvensk EU-kandidat,
Göteborgsområdets partidistrikt, Alingsås arbetarekommun