Bostadspolitisk arbetsgrupp

Arbetsgruppens uppgifter är att:

  • Ta fram ett reviderat förslag för det bostadspolitiska avsnittet i det lokala handlingsprogrammet. Förslaget ska efterfölja övriga handlingsprogrammets stil och form. Förslaget kommer beredas av distriktsstyrelsen innan det föreslås till ordinarie representantskap 2026.
  • Förslaget ska utgå från medlemmars inspel genom distriktets pågående politikutveckling och utgå från jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
  • Arbetsgruppen ges i uppdrag att bedriva folkbildande verksamhet för att inhämta inspel från medlemmar som en del av sitt arbete att ta fram ett förslag.
  • Arbetsgruppen ges i uppdrag att inhämta inspel från göteborgare och externa aktörer som en del av sitt arbete att ta fram ett förslag.

Ordförande
Oscar Linde Svedestad

Ledamöter
Susanne Bomark
Johannes Hulter Siw Wittgren Ahl
Abo Moradi
Maria Melin

Ansvarig ombudsman
Alfred Johansson: alfred.johansson@socialdemokraterna.se

Sida uppdaterad 2024-04-23