Val på partidistriktets årsmöte 2024

På partidistriktets årsmöte lördag 13 april ska vi välja partivänner till en rad partiinterna uppdrag. Nedan har ni en lista på vilka positioner som ska fyllas, vilka som innehar dem idag samt om de står till förfogande för omval eller ej (om inte annat framgår står de till förfogande).

Aktuella val på partidistriktets årsmöte lördag 13 april 2024

Sex ledamöter till styrelsen på två år
Lisa Linde, Hans Aronsson, Jonas Attenius, Dženan Čišija, Claudia Nistor-Pedrini, Amalia Rud Stenlöf

En ledamot till styrelsen på ett år - fyllnadsval
Tanja Josic har lämnat styrelsen

Kvarstår i styrelsen ett år:
Ordförande Mattias Jonsson, My Alnebratt, Johan Büser, Jack Rolka, Blerta Hoti

Tre revisorer på ett år till partidistriktets styrelse
Torbjörn Rigemar, sammankallande
Britt-Marie Törngren - står ej till förfogande
Kamil Sha-Mohammed

Tre revisorssuppleanter på ett år till partidistriktets styrelse
Sara Teclezion
Edin Osmancevic
Vivi-Ann Nilsson

Ordförande på ett år facklig-politiska utskottet samt ledamot i distriktsstyrelsen på ett år
Kristofer Bergman

Sex ombud på ett år till västsvenska representantskapet
My Alnebratt
Per Tenggren
Malin Sjunneborn
Andreas Hector
Cecilia Dalman Eek
Axel Andersson

Tre suppleanter på ett år till västsvenska representantskapet
Soraya Zarza Lundberg
Mahmod Bek – står ej till förfogande
Ingrid Andreae

Sex ledamöter till valkommittén 2024-2028
Kerstin Billmark, ordförande i valkommittén och sammankallande i beredningsutskottet
Annelie Schagerström
Boris Ståhl
Emma Gustavsson
Lena Malm
Ulf Johansson

En ledamot till valkommittén 2024-2027 fyllnadsval
Alma Hadziselimovic har lämnat valkommittén

Kvarstår i Valkommittén 2023-2027
Henrik Nilsson, vice ordförande
Christer Gustafsson
UllaKarin Näslund
Vincent Siekkinen Franzén