NYHET

”Hela Sveriges” regering måste se till kommunernas och regionernas förutsättningar

Följande uttalande antogs på Socialdemokraterna i Västerbottens nomineringskonferens den 13 november 2022.

Lågkonjunkturen ger kommuner och regioner nya stora ekonomiska utmaningar redan nästa år. Vi kräver att regeringen ser över statsbidragen och ger stöd för extrema kostnadsökningar.

Trots en mycket stark ekonomi under pandemiåren och höga resultat även för 2022 kommer den försämrade konjunkturen och inflationen att kraftigt påverka kommunernas och regionernas ekonomiska förutsättningar redan under 2023. Enligt nuvarande bedömning kommer även det reala skatteunderlaget minska kraftigt fram till och med 2025.

De negativa ekonomiska förändringarna har kommit snabbt och ger ett bekymmersamt läge i många kommuner och regioner, samtidigt som bristen på arbetskraft blir särskilt påtaglig i Västerbotten och i hela Norra Sverige.
Utöver att kommuner och regioner själva vidtar en arsenal av åtgärder, behöver regeringen göra mer för att bidra till att säkra välfärdsverksamheterna i kommuner och regioner.

Vi kräver att Regeringen aviserar beredskap för att kommuner och regioner ska kunna klara sina planeringsförutsättningar. Genom att:

  • Kompensera för höga energikostnader så att kommuner och regioner bör, på samma sätt som hushåll och företag, kunna få ekonomiskt stöd för ökade energikostnader.
  • De generella statsbidragen bör vara grunden för finansiering till kommuner och regioner. De riktade statsbidragen behöver bli färre.