Valrörelsen 2022

Exempelbild

Vi har denna valrörelse tre huvudprioriteringar som vi söker medborgarnas förtroende att driva de kommande fyra åren:

Ett Västerbotten för vanligt folk

Västerbotten ska vara platsen för livets alla skeden där alla ska känna sig trygga och delaktiga när länet växer.

 • Vi kortar avstånden genom utbyggnad och upprustning av järnväg, väg, laddstolpar och kollektivtrafik
 • Alla ska ha tillgång till ett stabilt telefoni- och bredbandsnät
 • Vi ska vara ett bildningslän för dagens och framtidens jobb
 • Vi ska skapa schyssta arbetsvillkor

Ett län där alla ges möjlighet

I Västerbotten ska varje barn ha rätt att växa och utvecklas efter sina förutsättningar och önskemål, och ges möjligheter att:

 • Växa upp under trygga förhållanden
 • Få stöd och snabb hjälp om de mår dåligt
 • Ta del av en meningsfull fritid med tillgång till idrotts- och kulturaktiviteter
 • Få goda förutsättningar för utbildning och jobb
 • Växa upp i ett klimatsmart Västerbotten

Kontakt med vården inom 5 minuter

Det ska vara snabbt och enkelt att få kontakt med vården och vården ska vara köfri.

 • Det ska finnas en hälsocentral eller sjukstuga i varje kommun
 • Vi ska ha tre akutsjukhus, tre förlossningar och tillgänglig tandvård i hela länet
 • 1177 och andra digitala verktyg ska utvecklas så att de alltid ska finnas tillgängliga för kontakt med vården
 • Fler ska utbildas och vilja arbeta inom sjukvården i länet
 • Vi ska ha personal som trivs med att arbeta i vården

 

Personalpolitiskt program: Ett tryggt arbetsliv i hela regionen

Region Västerbotten är länets näst största arbetsgivare med ca 10 000 anställda. Det innebär ett stort ansvar för att skapa hållbara och attraktiva arbetsplatser. Det är en förutsättning för att fler ska vilja arbeta för oss och för att behålla den personal som redan jobbar inom regionen. Personalen är vår viktigaste resurs!

 

Välfärden blir bara så bra som personalens förutsättningar medger. Vi måste därför garantera att personalen har rätt kompetens, tid, en god arbetsmiljö och tillräckligt många kollegor för att kunna göra ett bra jobb. Som arbetsgivare för regionens medarbetare måste vi göra vår del för att detta ska vara möjligt.

Vi Socialdemokrater ska garantera ett hållbart och tryggt arbetsliv för alla som arbetar inom regionen, såväl dagens som morgondagens medarbetare. Vårt mål är att regionen ska vara en arbetsgivare man vill arbeta för och är stolt över.

Detta vill vi:

 • Regionens arbetsplatser ska vara friska arbetsplatser
  Vi ska säkerställa att relationen mellan krav, förväntningar och resurser hänger ihop samt möjligheten att påverka sin arbetssituation. Detta är avgörande för att skapa en god arbetsmiljö.
 • Fortsatt satsning på personalfonden
  Mer medel för att skapa en trivsam arbetsplats. Medarbetare ska kunna känna att de kan påverka och utveckla sin egen arbetsplats.
 • Kompetensutveckling för fler
  Den enskilde medarbetaren ska stärkas och rustas för ett livslångt lärande.
 • Personalens kompetens i fokus
  Vårdpersonal ska få ägna sig åt sådant de är utbildade för – att vårda patienter.
 • Bredda tillgången till specialistutbildningar
  Fortsatt utbyggnad av utbildningsplatser av såväl grund- som specialistutbildningar för att möta välfärdens kommande behov.
 • Nolltolerans mot diskriminering
  Regionen ska vara en plats där människor får möjlighet att växa och få verktyg för att nå sin fulla potential, inte en plats där man möts av strukturell diskriminering.

Publicerad