NYHET

SD och regeringen lägger ner karensutredningen S tar initiativ i riksdagen

Förra våren tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning för att göra karensavdragets utformning mer rättvist. Nu har den högerkonservativa regeringen fattat beslut om att skrota utredningen. Socialdemokraterna kommer i riksdagens socialförsäkringsutskott därför ta initiativ om att utredningen återupptas.

Karensavdraget som det idag är utformat slår idag systematiskt hårdast mot de som varje dag går till jobbet och ser till att samhället fungerar. Barnskötare, undersköterskor, butiksbiträden och byggnadsarbetare kan omöjligen utföra sina arbeten hemifrån.

Förra våren tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen en utredning för att göra karensavdragets utformning mer rättvist för alla de som inte kan arbeta hemifrån. En orättvisa som med all önskvärd tydlighet synliggjordes under coronapandemin.

Nu har den högerkonservativa regeringen fattat beslut om att skrota utredningen. Detta trots att man så sent som i december 2022 meddelade att den fortsatt skulle presenteras i höst. Genom att godkänna skrotningen begår dessutom Sverigedemokraterna dessutom valsvek mot den försäkran Jimmy Åkesson i valrörelsen gav om att vilja slopa karensavdraget.

Den nuvarande regeringen har istället aviserat att de tänker göra en egen intern utredningen. Tydligt framgår dock av kommentarerna från socialförsäkringsministern att några förbättringar i karensdagarna inte är att vänta. Istället ska den interna utredningen ”omfatta en analys av behovet av en självrisk vid en pågående sjukskrivning för att motverka omotiverat hög sjukfrånvaro”.

Istället för socialdemokraternas förslag om en mer rättvis utformning av karensavdraget riskerar Åkessons och Kristerssons utredning att öka orättvisan, öka antalet karensdagar och att göra sjuka ännu fattigare – du straffas för att vara sjuk.

Vi socialdemokrater ser allvarligt på hur regeringen och SD högaktningsfullt skiter i erfarenheterna av coronapandemin och då inte minst alla de som jobbar inom skola, vård och omsorg. Därför kommer socialdemokraterna i riksdagens socialförsäkringsutskott ta initiativ till att utredningen för ett rättvisare karensavdrag återupptas.

Vi socialdemokrater tänker fortsätta stå upp för välfärdsarbetarnas villkor, för en förändring av karensavdraget och en rättvis sjukförsäkring.