NYHET

Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Västerbottens partidistriktskongress 2024

Socialdemokraterna i Västerbotten samlades i helgen på Medborgarhuset i Lycksele för sin årliga distriktskongress. Över 160 ombud från hela länet har under dagarna tillsammans behandlat inskickade motioner och de traditionsenliga årsmöteshandlingarna.

Exempelbild

Medborgarhuset, Lycksele.

Panelsamtal om det kommunala utjämningssystemet

Under lördagsförmiddagen hölls ett panelsamtal om det kommunala utjämningssystemet och olikheterna i ekonomiska förutsättningar för kommuner runt om i länet. Panelsamtalet leddes av Folkbladets ledarskribent Linda Westerlind och panelen bestod av långväga gästen Eva Lindh (S) som är en av ledamöterna i den av tidigare S-regeringen tillsatta kommitté som utreder utjämningssystemet. Den övriga panelen bestod av Vännäs kommunalråd Anna Frej, Umeås kommunalråd Hans Lindberg och Norsjös kommunalråd Mikael Lindfors.

Val och utmärkelsen under kongressen

På lördagen valdes Isak From, Norsjö, om till ordförande för Socialdemokraterna i Västerbotten. Till ny facklig ledare för partidistriktet valdes Nina Andersson, vice ordförande för Kommunal i Västerbotten. Den årliga utmärkelsen Årets Ros delades ut till IF Metall Mitt i Norrland för sitt outtröttliga arbete i strejken mot Tesla under det gångna året.

Toppkandidat till EU-valet gästade kongressen

Johan Danielsson, nummer 2 på Socialdemokraternas lista till EU-parlamentet, gästade kongressen under söndagsförmiddagen. I sitt tal pratade Danielsson om vad som står på spel i årets val till Europaparlamentet, om att stå upp mot de högerpopulistiska och auktoritära krafter som härjar i Europa och att välja sammanhållning före splittring den 9 juni.

Nytt förslag till regler kring arbetskraftsinvandring och uttalanden

Kongressen antog fem uttalanden. Ett av uttalandena handlar om ett, av kongressen framdiskuterat, förslag till möjlig politisk lösning på de problem kring reglerna för arbetskraftsinvandring som svensk arbetsmarknad tampats med det senaste årtiondet. De andra uttalandena handlar om SD-regeringens bristande förmåga att lösa finansieringen av svensk välfärd, neddragningarna på civilsamhället, bristande satsningar på infrastruktur i norra Sverige och om kriget i Gaza med krav på eldupphör.

Uttalandena i helhet:

För ytterligare frågor kontakta

Isak From, Ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten

070-108 81 42