Gå till innehåll

Arkiv

Socialdemokraterna vill bidra med kunskap, engagemang och framtidstro i Svenska kyrkan.

Navigera på sidan
 • Kyrkopolitiska program
 • Studiecirklar
 • Trycksaker
 • Kyrkopolitiska artiklar i media
 • Frågor och svar om kyrkopolitik

Kyrkopolitiska program

Under kyrkovalrörelsen kommer här det tryckta material som tagits fram att finnas för nedladdning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kyrkopolitiskt program 2018-2021.pdf Pdf, 298.5 kB. 298.5 kB 2020-11-17 13.15
Kyrkopolitiskt program 2018-2021 - finska.pdf Pdf, 459.3 kB. 459.3 kB 2020-11-17 13.15
Kyrkopolitiskt program 2018-2021 - arabiska.pdf Pdf, 546.9 kB. 546.9 kB 2020-11-17 13.15
Principiellt kyrkopolitiskt program 2000.pdf Pdf, 141.1 kB. 141.1 kB 2020-11-17 13.15

Studiecirklar

Funderar ni på att starta en studiecirkel om att vara kyrkopolitiker för socialdemokraterna? Vi har en särskilt utformad studiecirkel för detta, som finns på vår studieportal.

Kyrkopolitiska artiklar i media

Här hittar du ett urval av debattartiklar som skrivits av socialdemokrater runt om i landet.

Frågor och svar om kyrkopolitik

Här har vi samlat frågor och svar i korthet. Välkommen att kontakta oss direkt om du har några andra frågor.

 1. 6,1 miljoner människor tillhör Svenska kyrkan, vilket är mer än 60 procent av Sveriges befolkning. 2015 gjordes det drygt 15 miljoner gudstjänstbesök, 52 000 barn döptes och över mer än 28 000 ungdomar valde att konfirmera sig i Svenska kyrkan.

  Läs mer om Varför är frågan om att kyrkan alltid ska ha ett inkluderande perspektiv viktig?
 2. Nej, vi anser att det ligger i det samkönade parets intresse att kunna vara säker på att den präst som viger dem gör det med hjärtat och inte bara för att han eller hon blir tvingad.

  Läs mer om Vill ni tvinga de redan vigda präster som inte vill viga två personer av samma kön att börja göra det?
 3. Nej, Svenska kyrkan än öppen folkkyrka som inte ska ställa särskilda krav på någon enskild person för att den ska få vara medlem.

  Läs mer om Vill Socialdemokraterna kasta ut alla kvinnoprästmotståndare ur Svenska kyrkan?
 4. Här har vi samlat frågor och svar i korthet. Välkommen att kontakta oss direkt om du har några andra frågor.

  Läs mer om Frågor och svar om kyrkopolitik
 5. Kyrkomusiken är ett av de tydligaste uttrycken för det viktiga och stora kulturansvar som Svenska kyrkan bär. Vi menar att Svenska kyrkan med stolthet kan bära det ansvaret, men att det samtidigt måste finnas möjligheter och vilja till utveckling.

  Läs mer om Hur ser socialdemokraterna på musikens och framför allt körsångens betydelse för Svenska kyrkan?
 6. Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

  Läs mer om Kyrkoorganisatoriska frågor
 7. Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

  Läs mer om Partipolitik i Svenska kyrkan?
 8. Att genom den kyrkliga vigselakten kunna ingå äktenskap med full juridisk giltighet, är en möjlighet som många av Svenska kyrkans medlemmar värdesätter.

  Läs mer om Ska Svenska kyrkan fortsätta att ha vigselrätt?