Hur ser Socialdemokraterna på HBTQ-personer situation i kyrkan?

Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

2009 års kyrkomötesbeslut om att behålla vigselrätten och att öppna äktenskapet för
alla var ett historiskt framsteg för alla människors lika värde. Att stå upp mot dem
som vill vrida klockan tillbaka och återförpassa HBT-personer till kyrkans garderob
är i sig en kamp som måste föras inom Svenska kyrkan. Det ska inte vara upp till den
enskilde medarbetaren i en församling att välja om man vill bemöta HBT-personer
på ett bra sätt eller inte – det måste vara en självklarhet på 2010-talet.