Vad menar ni med att Svenska kyrkan ska stå upp för alla människors lika
värde och rätt?

Genom historien har de rika och mäktiga ofta lagt kyrkan under sig. Likaså har kulturella mönster ofta överskuggat Kristi kärleksbudskap, vars radikalitet utmanar alla människor på djupet. I takt med samhällets utveckling – ibland lite efter, ibland lite före – har Svenska kyrkan, utifrån sin evangelisk-lutherska identitet, tagit steg mot ökad frihet, jämlikhet och solidaritet. Den gamla överhetskyrkan har blivit en folklig kyrka.

Denna ständigt pågående reformering sker i samklang mellan den prästerliga ämbetslinjen och lekmännen, alltså kyrkans medlemmar i övrigt. Så var det när kyrkomötet på 1950-talet fattade beslutet att göra prästämbetet tillgängligt för både kvinnor och män. Så var det när dagens demokratiska ordning med direktval till alla organisatoriska nivåer infördes 2001, så att alla medlemmar fick samma möjlighet att påverka. Så var det också när decennier av seriös teologisk bearbetning och kyrklig folkbildning ledde fram till 2009 års kyrkomötesbeslut om att äktenskapet och den kyrkliga vigseln ska vara tillgängliga för alla par, oavsett det består av en man och en kvinna eller två personer av samma kön. Svenska kyrkan valde att gå före och nyheten spreds över hela världen. Utan Socialdemokraterna hade detta aldrig hänt.