Kyrkoorganisatoriska frågor

Ingress - denna text hämtas som metabeskrivning

Från och till väcks frågan att Svenska kyrkan genom sina församlingar bör
starta begravningsbyråverksamhet. Vad tycker socialdemokraterna om det?
Vi tycker inte att svenska kyrkan ska ha egna begravningsbyråer så länge som SvK
har begravningsverksamheten på entreprenad från staten. Det kan lätt bli en
sammanblandning när kyrkoherden både ska vara ledare för församlingen/pastoratet
och vd för begravningsbyrån.
Vill Socialdemokraterna att även små församlingar ska finnas kvar?
Ja, en av våra stora framgångar sedan kyrkovalet 2009 är att vi har varit pådrivande i
beslutet om en förändrad struktur för Svenska kyrkan på lokal nivå. Tack vare de
pastorat som är möjliga att bilda framöver, kan små församlingar leva kvar även om
man behöver samverka med andra. Det beslut om fastighetsfrågorna som togs på
kyrkomötet 2016 menar vi också kommer att stödja möjligheterna att bibehålla små
församlingar samtidigt som vi tar ansvar för kulturhistoriska värden på ett
konstruktivt sätt.
Varför tycker ni inte att man ska tillåta alla att fritt välja vilken församling man
vill tillhöra?
Svenska kyrkan ska vara en öppen folkkyrka som är levande och närvarande i hela
landet. Det kräver att vi alla känner ansvar för uppgiften att fira gudstjänst, bedriva
undervisning och utöva mission och diakoni där vi bor. Ett annat system skulle också
hota kyrkans interna solidaritet.
Bör en övre gräns för hur stor kyrkoavgiften kan bli införas - populärt kallat
tak?
Nej, Socialdemokraterna värnar Svenska kyrkans solidariska avgiftssystem, som
innebär att de som tjänar mycket betalar mer och de som tjänar lite betalar mindre.
Baserat på de utredningar som har gjort på senare år, tror vi inte att ett tak skulle
förbättra medlemskurvan nämnvärt.