NYHET

Högerstyrets nedskärningar drabbar svårt funktionsnedsatta

Socialdemokraterna kräver att den planerade nedläggningen av specialenheten Dumle stoppas. Dumle – Du Utvecklas Med Lek – är en unik verksamhet som sedan 1985 riktar in sig på att hjälpa vuxna och barn på så kallat tidig utvecklingsnivå, det vill säga kognitiva förmågor upp till 18 månaders nivå.

Exempelbild

I lokalerna i Lund finns en utställning där patienter och anhöriga får hjälp att hitta och prova ut sinnesstimulerande och aktiva material, en sorts enkla hjälpmedel som gör det lättare att koncentrera sig, slappna av och förstå var kroppens gränser går, vilket främjar utveckling och minskar utåtagerande och självdestruktivt beteende. Hittills i år har nästan 500 besök genomförts.

– Det här är en väldigt uppskattad verksamhet och målgruppen den riktar sig till är en av de mest utsatta i samhället. De kan i regel inte uttrycka sina egna behov och deras anhöriga behöver all hjälp de kan få för att klara vardagen. De om några borde slippa drabbas av nedskärningar, säger Maria Wharton Stjärnskog (S), andre vice ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden går med stora underskott och beslutet att lägga ner Dumle är bara det senaste i raden av besparingar som drivits igenom under året. I det här fallet har styret dock låtit tjänstemännen fatta beslut om nedläggningen utan att ens informera nämnden. Maria Wharton Stjärnskog (S) är kritisk:

– Det här beslutet innebär en tydlig försämring för en väldigt utsatt grupp. Självklart är det en politisk fråga. Det är inte första gången de styrande Tidöpartierna försöker gömma sig bakom tjänstemännen för att slippa ta ansvar. Det börjar faktiskt bli ett demokratiskt problem, säger hon.

Beslutet att lägga ner Dumle träder i kraft vid årsskiftet, men Socialdemokraterna har lämnat in ett initiativärende till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden som kräver att beslutet rivs upp och att verksamheten får fortsätta i minst samma omfattning som idag.