Aktuellt

 • SD smiter från ansvaret för nedskärningarna i skånsk sjukvård

  Region Skåne styrs sedan valet av M, KD, L och SD. Men de låtsas som om SD inte ingår i styret. På så sätt slipper SD svara för nedskärningarna och L klarar sin så kallade ”röda linje” att inte sitta i regering med SD. Resultatet blir att ansvar inte kan utkrävas. De närmast farsartade scenerna i regionfullmäktige i veckan tydliggör att denna charad måste upphöra. Det skriver Tony Johansson, kanslichef för Socialdemokraterna i Region Skåne.
  Exempelbild
 • 475 medarbetare ska bort från SUS

  Den styrande treklövern meddelade tillsammans med Sverigedemokraterna att styrelsen för Skånes universitetssjukhus har för avsikt att minska personalstyrkan med cirka 475 medarbetare.
  Exempelbild
 • Regionstyret förhalar viktiga reformer för missbruksvården

  Vården för opioidmissbrukare, så kallade LARO-mottagningar, finns idag framför allt i de större städerna. Socialdemokraterna lade redan 2022 flera förslag för att få en större spridning av mottagningarna och bättre tillgänglighet i hela Skåne. De är kritiska mot att högerpartierna som styr Region Skåne fortsätter att skjuta besluten framför sig och inte ger besked om hur de ställer sig till förslagen.
  Exempelbild

Regionråd

Alla ska ha rätt till en god sjukvård utan långa väntetider. Men så är det inte i Skåne. Här är köerna längre än i övriga landet, över 30 000 skåningar väntar i vårdkön. Operationsköerna har vuxit dubbelt så mycket i Skåne som i riket och i cancersjukvården får bara drygt var tredje patient vård enligt de tidsramar som finns. Det är svårt att få tid till läkare eller att ens komma fram i telefon till sin vårdcentral. Så här kan vi inte fortsätta ha det i skånsk sjukvård. Region Skåne har sedan 2018 ett moderatlett styre.

Helkroppsbild på glada regionråd rådhuset i Kristianstad
Henrik Fritzon

Henrik Fritzon

Regionråd, gruppledare Regionstyrelsen
E-post: henrik.fritzon@skane.se

Läs mer om Henrik Fritzon här

Anna-Lena Hogerud

Carina Svensson

Regionråd, gruppledare Hälso- och sjukvårdsnämnden
E-post: Carina.EVA.Svensson@skane.se

Carina Svensson

Mattias Olsson

Regionråd, gruppledare SUS sjukvårdsstyrelse
E-post: mattias.olsson@skane.se

Anna Ingers

Anna Ingers

Regionråd, gruppledare Regionala utvecklingsnämnden
E-post: anna.ingers@skane.se

Anna-Lena Hogerud

Regionråd, föräldraledig
E-post: anna-lena.hogerud@skane.se

Kansliet

Tony Johansson, kanslichef
E-post: tony.j.johansson@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 40‬

Sara Mellander, planeringschef
Ansvarsområden: RS, RSAU, RSS, FIRS, GCC, hållbarhetsberedningen, Henrik Fritzons pol.sek
E-post: Sara.Mellander@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 67

Olja Pekusic, pressekreterare
Ansvarsområden: mediahantering och bevakning
E-post: olja.pekusic@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 32 16

Per Wilkens, kommunikatör / politisk sekreterare
Ansvarsområden: kulturnämnden, sociala medier, mediaproduktion och kampanjer
E-post: per.wilkens@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 63

Jonas Nilsson, politisk sekreterare
Ansvarsområden: HSN, PHHN, PvN, SRVN, Carina Svenssons pol.sek.
E-post: jonas.an.nilsson@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 88

André Törnkvist, politisk sektererare
Ansvarsområden: KTN, RUN, SN, admin RF, Anna Ingers pol.sek
E-post: andre.tornkvist@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 54

Henrik Månsson, politisk sekreterare
Ansvarsområden: Alla sjukhusstyrelser, regiongemensam verksamhet, folktandvården, personalnämnden, Mattias Olssons pol.sek
E-post: henrik.mansson@skane.se
Telefonummer: ‭044-309 30 98