NYHET

Satsa på personalen för att kunna öppna psykakuten

Socialdemokraterna föreslår att en särskild lönesatsning genomförs inom psykiatrin i Kristianstad för att kunna rekrytera och behålla tillräckligt med personal för att återställa psykakutens öppettider. Sedan juni 2022 har akuten tvingats hålla stängt på kvällar och nätter på grund av personalbrist.

Exempelbild

–När vi frågar personal, chefer och fackförbund varför man inte klarar bemanningen så är det en sak som ständigt återkommer: Lönerna är inte konkurrenskraftiga. Det är hög tid att ta tag i det problemet. Vi måste ha en nattöppen psykakut i Kristianstad, allt annat är orimligt, säger Maria Wharton Stjärnskog (S), andre vice ordförande för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

I ett initiativärende till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden föreslår därför Socialdemokraterna att förvaltningschefen ska få i uppdrag att tillsammans med cheferna i Kristianstad och berörda fackförbund ta fram ett förslag på en särskild lönesatsning för att underlätta kompetensförsörjningen i bristyrken. Därefter blir det upp till nämnden att godkänna den och skjuta till de resurser som behövs för att finansiera den.
–Här finns det ett problem som verksamheten inte klarar av att lösa på egen hand. Då måste politiken gå in. Vi ska såklart inte sätta löner för enskilda medarbetare, men vi kan ge ett tydligt uppdrag och framför allt se till att det finns pengar till att betala de löner som krävs för att anställa och behålla tillräckligt med personal, säger Maria Wharton Stjärnskog (S).

Socialdemokraterna lyckades redan för ett år sedan driva igenom ett förslag om att nämnden skulle utreda vad som skulle krävas för att lösa bemanningsproblemen i Kristianstad och utifrån den analysen ta fram en handlingsplan. Styret har dock vägrat verkställa beslutet och nu också aviserat att de inte har för avsikt att göra det framöver heller.