NYHET

Tre socialdemokratiska förslag för bättre arbetsmiljö

Socialdemokraterna i Region Skåne presenterade nyligen tre konkreta förslag på arbetsmiljöförbättringar för personalen i Region Skåne.

Exempelbild

Det handlar om bättre möjligheter att vara handledare, fria arbetsskor i sjukvården och tryggare anställningar i kollektivtrafiken. Äldre medarbetare ska kunna välja att jobba mindre och handleda mer. Genom at tillvarata äldre medarbetares kompetens bättre, kan fler utbildningsplatser skapas för framför allt sjuksköterskor men även andra yrkesgrupper. Henrik Fritzon konstaterar att många idag har svårt att arbeta heltid fram till ordinarie pensionsålder.
– Med det här förslaget skulle många erfarna, äldre medarbetare kunna gå ner i arbetstid med bibehållen lön om de väljer att handleda vid verksamhetsförlagd utbildning. Ett annat förslag som Socialdemokraterna har lagt är fria arbetsskor i sjukvården. Det är ett gammalt krav från Kommunal, väl värt att lyfta upp, menar Henrik Fritzon.
– Lika självklart som vårdpersonalen har arbetskläder, bör de ha arbetsskor. Det är en ergonomisk fråga, men även en vårdhygienisk, säger Henrik Fritzon. Även i Skånetrafiken har arbetsmiljön länge varit eftersatt. Det är kopplat till att trafikbolagen skär ner på personal och kompromissar med säkerheten för att vinna upphandlingarna. Därför vill Socialdemokraterna öka kraven.
– Hyvling av arbetstid och underbemanning måste ersättas av trygga anställningar där heltid är normen, säger Henrik Fritzon.